Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle10:00
pondělí18:30
čtvrtek18:30
adoracekaždý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smířeníkaždý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Co je před námi v nejbližší době

 19.6.

 Farní neděle - celodenní program  - více info

 26.6.

 První svaté přijímání dětí. 

  3.7.

 7:30 - mše sv. v Dolanech v kostele
 10:00 - 
Hodová mše v kapli ve Vésce 


30.6 - 9.7.    

Farní tábor v Dolních Nětčicích 

5.7.

Hodová mše v Tovéři v 10:00 u kaple

!!! 6.7.

Mše sv. v 18:30 v kostele, adorace v kostele 14:00-22:00   (ve čtvrtek 7.7. mše sv. ani adorace nebude)!!!!                   

10.7.-11.7.

Přijetí poutníků k Božímu Milosrdenství. Koordinace jejich přijetí v domácnostech - paní Marta Šťastná tel.: 777729527

12.7.

  Návštěva nemocných

17. – 23.7.

Setkání pro mladé 15 – 19 let - Dolancamp ve farní zahradě - přihláška na www.blahoslavenstvi.cz

3.-6.8.

Brigády ve Farnosti - úprava kolem kostela 

6. 8.

Mše sv. v kapli ve Vésce v 17:00

 9. 8.

Návštěva nemocných

13. 8.

Oslava 25. výročí založení domu Komunity Blahoslavenství v Dolanech - mše sv. v kostele v 11:00

10.9.

Mše sv. v kapli ve Vésce v 17:00

11. 9.

Adorační den v naší farnosti, v 10:00 mše sv.; tichá adorace v kostele 14:00 – 18:00

13. 9.

Návštěva nemocných

18. 9.

Hody mše sv. v 7:30 a v 10:00
15:00-18:00 - farní hodové posezení  ve farním dvoře.

 1.10.

Duchovní odpoledne se svatou Terezií z Lisieux, začátek ve 14:30