Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle10:00
pondělí18:30
čtvrtek18:30
adoracekaždý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smířeníkaždý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Novinky

14.3. 2017 -  Poslechněte si nové nahrávky farní scholy zde.

 

Co je před námi v nejbližší době

 NABÍDKA PROGRAMU NA SV. TÝDEN 2018
V KOMUNITĚ BLAHOSLAVENSTVÍ A VE FARNOSTI DOLANY


24. března – sobota v 9:45 bude mít v kapli Komunity přednášku sestra Gabriela Vlková. Sestra Gabriela je dominikánka, učí na teologické fakultě v Olomouci biblistiku. Bude hovořit o biblických textech, které se čtou během vigílie na Bílou Sobotu. Její přednáška má za cíl vysvětlit nám lépe starozákonní i novozákonní texty, které jsou spojeny s Velikonocemi. (Není nutno se předem hlásit)

28. března – středa v 16.30: bude uvedení do slavení židovské velikonoční večeře - Sederu. Co jsou to židovské velikonoce? Jak slavil Ježíš poslední večeři? Poté bude v 18.00 Sederová večeře s jídlem a výkladem symbolů (je nutné se nahlásit Vierce nejpozději do neděle 25.3. na mobil: 732 435 398) program se odehrává v sálu v Komunitě.

29. března – Zelený čtvrtek:
v 11.00 přednáška – tajemství Eucharistie v našem životě (sestra Lucie) v komunitní kapli
ve 12.00 tichá a zčásti animovaná adorace do 13.00 v komunitní kapli
v 17.30 slavnostní mše svatá ve farním kostele, po mši krátká modlitba „Getsemane“ pro farnost.
v cca 19.45 Oficium „Getsemane“ v komunitní kapli. Zpívaná liturgie, která připomíná Ježíšovo utrpení a modlitbu v getsemanské zahradě, do 23.00 možnost tiché adorace v kapli.

30. března - Velký pátek:
v 11.00 promítání krátkého filmu Most a výklad filmu a jeho poselství o Ježíšově oběti za nás (Věrka Kulišťáková) – komunitní kaple
ve 14.00 Křížová cesta ve farním kostele
v 17.00 Velkopáteční obřady ve farním kostele
v cca 19.45 Oficium „Uložení Pána do hrobu“ v komunitní kapli. Zpívaná liturgie, inspirována byzantskou liturgií připomíná Ježíšův pohřeb.

31. března – Bílá sobota:
 od 9.00 do 19.00 možnost tiché modlitby v kobce ve farním kostele
v 11.00 Přednáška o tajemství Bílé soboty v komunitní kapli (Pavel Mikšů)
v 16.00 Autor knihy Židovské inspirace křesťanství Jan Samohýl představí knihu s důrazem na původ a výklad modlitby Otčenáš – komunitní kaple
ve 20.30 Vigilie Vzkříšení v kostele - začíná se před kostelem u ohně. Celá liturgie trvá asi 3 hodiny, součástí je též obřad křtu.
 Po vigílii pohoštění v komutním sálu.

1. dubna – Neděle Vzkříšení:
v 9.00 průvdod s „ matičkama“ z Bělkovic
v 10.00 Mše svatá ve farním kostele, svěcení pokrmů.
  

   
25.3. Květná neděle, mše sv. v 10:00 s žehnáním ratolestí a průvodem kolem kostela
27.3. Návštěva nemocných
29.3. Zelený čtvrtek, památka ustanovení eucharistie a kněžství,
- mše sv. v 17:30 spojená s mytím nohou
 
30.3. Velký pátek, den přísného postu
- křížová cesta ve 14:00 v kostele,
- Velkopáteční obřady v 17:00 v kostele
31.3. Bílá sobota – během dne příležitost k tiché modlitbě u Božího hrobu,
večerní vigilie ve 20:30 v kostele
1.4. Boží hod velikonoční
-  v 9:00 odchod průvodu s matičkami z Bělkovic
- mše sv. v 10:00 v kostele 
2.4. Velikonoční pondělí
-  Mše sv. v kostele v Dolanech v 7:30
-  Mše sv. v kapli ve Vésce v 10:00