Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

 

Pravidelné přenosy bohoslužeb:
Každou neděli v 10:00 z kostela (po mši svaté možnost sv. přijímání 11:00-11:15) 
Každé úterý v 18:00 z kaple Komunity Blahoslavenství.

 

Milí bratři a sestry,

kvůli omezenému počtu účastníků bohoslužeb je nutné se pro účast na mši svaté zaregistrovat. Zaregistrovat můžete na jedno jméno celou rodinu uvedením celkového počtu míst včetně vás. Na vámi uvedený email vám přijde potvrzení rezervace s možností storna.  Pro registraci klikněte zde

 

SEMINÁŘ o Farních evangelizačních buňkách ONLINE 

více info a přihlášku najdete na www.evangelizacnibunky.cz

 

 

Emauzská patnáctka 2021

 

Jak se vydařila letošní Emauzská patnáctka si můžete přečíst zde

 

Video s podělením účastníků : https://youtu.be/Fza8ngSr8K0 

 

Jak to celé vzniklo?

Na počátku byla myšlenka, která se zrodila při poslechu kázání o emauzských učednících o loňském velikonočním pondělí: totiž vyzkoušet si, jaké to je vzdálenost z Emauz do Jeruzaléma uběhnout. Myšlenku jsme spolu s mým synem okamžitě uvedli ve skutek a tak se zrodila Emauzskápatnáctka. Více info najdete zde

Video upoutávku k této akci najdete zde: https://youtu.be/kutRPZYO8cc 

 

OKÉNKO PRO DĚTI

Po dobu nouzového stavu zde najdete odkazy a materiály pro děti mladší i starší. Postupně je chystáme doplňovat a aktualizovat dle období, která spolu s církvi a naším farním společenstvím budeme prožívat.  

 

Videa s malou aktivitou k jednotlivým dnům Svatého týdne.

 

Květná neděle: https://youtu.be/tTZNGfpe-fY 
Zelený čtvrtek: 
https://youtu.be/DL6if9Q_9io  
Velký Pátek: https://youtu.be/At6tHCDHlMM
Bílá sobota: https://youtu.be/pb3G6WdTBak  
Příběh velikonočního rána - https://edu.ceskatelevize.cz/video/348-vzkriseni-jezise-krista 


 

Kalendář akcí ve farnosti