Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Milí bratři a sestry, 

kvůli současným omezením, přecházíme opět na on-line přenosy bohoslužeb. Mše svaté budeme přenášet z Komunitní kaple v pondělí, úterý, čtvrtek v 18:00 a v neděli v 10:00.
Svaté přijímání se bude podávat v kostele v pondělí a čtvrtek v 18:50
a v neděli 11:15-11:45.
Čtvrteční adorace v kostele bude zachována a možnost adorace bude také v neděli 11:15-11:45 a 18:00-19:00
zpovídat se bude ve čtvrtek v kobce od 16:00 do 17:45.
o. Vojtěch

 

 

OKÉNKO PRO DĚTI

Po dobu nouzového stavu zde najdete odkazy a materiály pro děti mladší i starší. Postupně je chystáme doplňovat a aktualizovat dle období, která spolu s církvi a naším farním společenstvím budeme prožívat.  

 

Určeno spíše pro starší děti. Jedná se o několikadílný zdařilý cyklus věnovaný biblickým příběhům.
https://decko.ceskatelevize.cz/biblicka-patrani

 

Zde nabízíme kratší verze některých dílů.
https://edu.ceskatelevize.cz/bible-5e44197917fa7870610ed74e
https://edu.ceskatelevize.cz/babylonska-vez-5e44195417fa7870610ed677
https://edu.ceskatelevize.cz/biblicky-pribeh-o-davidovi-5e44195017fa7870610ed633 
https://edu.ceskatelevize.cz/jezisovi-ucednici-apostolove-5e44192b17fa7870610ed4e3
https://edu.ceskatelevize.cz/jezis-kristus-a-zazraky-5e44192a17fa7870610ed4e2
 

Kalendář akcí ve farnosti