Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Dopis o. Vojtěcha k prožívání Velikonočních svátků si můžete stáhnout zde

Velikonoční číslo farního zpravodaje najdete zde

Živé vysílání během Tridua

Zelený Čtvrtek
Animovaná adorace s požehnáním od 11:00 do 12.00
Mše svatá v 18:00
Oficium Getsemane 20:30 po němž následuje tichá adorace do 23:00

Velký Pátek
Ranní modlitba v 7:30
Křížová cesta ve 14:00
Obřady Velkého Pátku v 17:00
Oficium Ukládání Pána do hrobu v 19:30

Bílá Sobota
Ranní modlitba v 8:00
Vigílie Vzkříšení ve 21:00

Neděle Zmrtvýchvstání Páně
Mše svatá v 10:00
Nedělní oficium Vzkříšení – 12:30
Nešpory Vzkříšení 18:00  

Velikonoční pondělí
Mše svatá v 10:00

Nabídku na prožití Svatého týdne doma v rodině najdete na komunitní stránkách ww.blahoslavenstvi.cz

uvedení do Zelného čvrtku najdete zde

uvedení do Velkého pátku najdete zde

uvedení do Bílé soboty najdete zde

Papež František nás zve v dubnu k modlitbě za nemocné a trpící pandémií koronaviru
více info zde

Do modlitebního řetězu se můžete zapojit zde.

Finanční podpora farnosti

Milí bratři a sestry, tak jako každá farnost je i ta naše odkázána na finanční pomoc a dary od svých farníků. Hlavním zdrojem příjmů jsou sbírky při nedělních bohoslužbách, které jsou z důvodu vládního nařízení od pátku 13. března zrušeny. Jsme velmi vděčni za Vaši dosavadní podporu, jak naši farnosti tak i Komunity Blahoslavenství. Ti z Vás, kteří by chtěli přispět, na chod farnosti nebo Komunity Blahoslavenství, nabízíme v návaznosti na současnou situaci možnost bezhotovostního darování finančních prostředků ať už jednorázovým příkazem k úhradě anebo formou trvalého příkazu k úhradě.

Účet farnosti Dolany: 2500632118/2010

Účet Komunity Blahoslavenství: 223 451 124/0300 

Do zprávy pro příjemce napište DAR. Pokud potřebujete potvrzení o daru rádi vám ho vystavíme. Pokud byste potřebovali další informace naleznete je na Farním webu na úvodní straně na horní liště pod ikonkou Sponzorství

Záznam z páteční křížové cesty:

Jak se "zpovídat bez kněze"? Tuto otázku teologicky vysvětlují P.Petr Soukal a P.Radek Tichý.

Další části najdete zde

Domácí liturgii pro dospělé si můžete stáhnout zde

Domácí liturgii s dětmi si můžete stáhnout zde

 

MILÉ DĚTI, MILÍ RODIČE

všechny vás zdravíme do vašich domovů. Přejeme vám požehnané Velikonoce plné radosti. 
K velikonočnímu třídenní a Velikonocům jsme vám opět připravili pár odkazů. Tak se na to mrkněte třeba i s rodiči.
Moc se všichni těšíme až se zase uvidíme!!! 

Svatý týden -

https://deti.vira.cz/kalendar/velikonoce/tyden-v-jeruzaleme

https://deti.vira.cz/clanky/dulezite-dny-velikonoc-co-se-v-nich-vlastne-udalo 

https://deti.vira.cz/files/files/omalovanky/postni-doba/pasijeA.jpg 

https://deti.vira.cz/files/files/omalovanky/postni-doba/pasijeB.jpg

Obrázková křížová cesta, o které si můžete společně popovídat a pomodlit se ji (pro zvětšení klikni na obrázek)

Kalendář akcí ve farnosti