Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

 

Milí farníci, 

moc vám děkujeme za vaše modlitby, pomalu se z covidu zotavujeme. Celá fara bude ale ještě určitě do konce ledna v karanténě, prosíme, abyste k nám nechodili, v případě potřeby nás kontaktujte telefonicky. Mše svaté bude po dobu karantény sloužit o. Jiří Kvapil.  Děkuji. 

O. Vojtěch 

 

Milí farníci, 20. 12. 2020 brzy ráno narazilo osobní auto ve velké rychlosti do domu rodiny Šťastných v Dolánkách. Auto následně začalo hořet a od něj chytl dům i auto domácích. Po nehodě zůstala díra ve zdi, ohořelá střecha a zbouraná garáž. Řidiče se podařilo z hořícího vozu vytáhnout. Rodina Šťastných děkuje za projevenou pomoc v nesnázích a prosí o modlitbu.
Finančně můžete přispět na jejich konto: 298190053/0800.
Číslo konta, je také v kostele na vývěsce a na farním webu. 

 

Milí bratři s sestry,
kvůli omezenému počtu účastníků bohoslužeb je nutné se pro účast na mši svaté zaregistrovat. Zaregistrovat můžete na jedno jméno celou rodinu uvedením celkového počtu míst včetně vás. Na vámi uvedený email vám přijde potvrzení rezervace s možností storna.  Pro registraci klikněte zde

 

Přenosy bohoslužeb z kostela:

Každou neděli  v 10:00 (po mši svaté možnost sv. přijímání 11:10-11:20) 

 

OKÉNKO PRO DĚTI

Po dobu nouzového stavu zde najdete odkazy a materiály pro děti mladší i starší. Postupně je chystáme doplňovat a aktualizovat dle období, která spolu s církvi a naším farním společenstvím budeme prožívat.  

 

Milé děti,

6. ledna vstoupíme do slavnosti Zjevení Páně. V tento den budeme číst evangelní příběh o mudrcích z Východu, kteří se přišli poklonit děťátku Ježíši. Je to událost, kdy Ježíše jako Mesiáše poznávají i pohané.
V odkazu najdete materiály k této slavnosti.

https://deti.vira.cz/bible-pro-deti/novy-zakon/mudrci-z-vychodu 

 

Letos končí vánoční doba v neděli 10. ledna Svátkem Křtu Páně. Je to událost, kdy Pán Ježíš přijímá Janův křest a začíná jeho veřejné působení.
Více najdete v odkazu.

https://deti.vira.cz/bible-pro-deti/novy-zakon/jezisuv-krest  

 

 Několikadílný zdařilý cyklus věnovaný biblickým příběhům. Určeno spíše pro starší děti. 

https://decko.ceskatelevize.cz/biblicka-patrani

 


 

Kalendář akcí ve farnosti