Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Přihláška na farní tábor je zde. Pokud to vládní opatření dovolí, tábor proběhne v původním termínu.

Více info k novéně k Duchu svatému najdete zde

 

Velikonoční číslo farního zpravodaje najdete zde

Živé přenosy mše svaté v tomto týdnu:

úterý, pátek v 18:00
 

Od pondělí 11.5. budou mše svaté v kostele

pondělí a čtvrtek v 18:30
neděle 7:30 a 10:00

Ve čtvrtek bude otevřený kostel k tiché adoraci 14:00 - 22:00.
Příležitost ke svátosti smíření bude v kobce 16:30-18:25

 

Finanční podpora farnosti

Milí bratři a sestry, tak jako každá farnost je i ta naše odkázána na finanční pomoc a dary od svých farníků. Hlavním zdrojem příjmů jsou sbírky při nedělních bohoslužbách, které jsou z důvodu vládního nařízení od pátku 13. března zrušeny. Jsme velmi vděčni za Vaši dosavadní podporu, jak naši farnosti tak i Komunity Blahoslavenství. Ti z Vás, kteří by chtěli přispět, na chod farnosti nebo Komunity Blahoslavenství, nabízíme v návaznosti na současnou situaci možnost bezhotovostního darování finančních prostředků ať už jednorázovým příkazem k úhradě anebo formou trvalého příkazu k úhradě.

Účet farnosti Dolany: 2500632118/2010

Účet Komunity Blahoslavenství: 223 451 124/0300 

Do zprávy pro příjemce napište DAR. Pokud potřebujete potvrzení o daru rádi vám ho vystavíme. Pokud byste potřebovali další informace naleznete je na Farním webu na úvodní straně na horní liště pod ikonkou Sponzorství

Kalendář akcí ve farnosti