Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle10:00
pondělí18:30
čtvrtek18:30
adoracekaždý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smířeníkaždý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Novinky

14.3. 2017 -  Poslechněte si nové nahrávky farní scholy zde.

Co je před námi v nejbližší době

17.6.  Farní neděle - celodenní program
24.6.  Mše sv. u kaple v Lašťanech v 10:00,
11:20 - žehnání nového kříže v Lašťanech
  (Mše sv. v Dolanech v kostele v10:00)
26.6.  Návštěva nemocných
28.6. - 1.7.   Setkání pro mladé 19 - 30 let v Dolanech
- přihláška na ww.blahoslavenstvi.cz
29.6. - 7.7.  Farní tábor v Dolních Nětčicích 
1.7.  Hodová mše sv. v kapli ve Vésce v 10:00
 Mše sv. v Dolanech v kostele v 7:30
5.7.  Hodová mše sv. v Toveři u kaple v 10:00
17.7.  Návštěva nemocných
20. - 21.7.  Brigády ve Farnosti i v Komunitě
22. - 23.7.  Přijetí poutníků k Božímu Milosrdenství.
 Koordinace jejich přijetí v domácnostech
 paní Marta Šťastná tel. : 777 729 527

5. - 12.8.  Setkání pro mladé od 15 do 19 let - Dolancamp 
14.8.  Návštěva nemocných
18.8.  Mše sv. v kapli ve Vésce v 17:00
11.9.  Adorační den v naší farnosti, v 18:30 mše sv.
 tichá adorace v kostele 14:00 – 18:25
15.9.  Mše sv. v kapli ve Vésce v 17:00
16.9.  Dětská mše sv. v 10:00
23.9.

 Hody v Dolanech - mše sv. v 10:00, 
po ní krátké občerstvení před kostelem

29.9.  Duchovní odpoledne se svatou Terezií z Lisieux
 v komunitním centru, začátek v 14:30
30.9.  Mše sv. s poděkování za úrodu