Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Pravidelné přenosy bohoslužeb:
Každou neděli v 10:00 z kostela (po mši svaté možnost sv. přijímání 11:10-11:20) 
Každé úterý v 18:00 z kaple Komunity Blahoslavenství.

 

Milí bratři s sestry,

kvůli omezenému počtu účastníků bohoslužeb je nutné se pro účast na mši svaté zaregistrovat. Zaregistrovat můžete na jedno jméno celou rodinu uvedením celkového počtu míst včetně vás. Na vámi uvedený email vám přijde potvrzení rezervace s možností storna.  Pro registraci klikněte zde

 

Během postní doby, od popeleční středy až do květné neděle, bude probíhat v naší farnosti sbírka na Charitu – Postní Almužna. Peníze můžete vhazovat do označené pokladničky vzadu v kostele. Zapojit se mohou nejen dospělí, ale i děti, když si odepřou třeba nějakou sladkost a ušetřené peníze si odloží a vhodí do pokladničky v kostele. Předem děkujeme za vaši štědrost. Děti se mohou také zapojit do výtvarné aktivity „Pošli dobrý skutek dál“, mohou namalovat nebo napsat jak si představují dobrý skutek a obrázek odevzdat v sakristii nejpozději na květnou neděli. Více info k této aktivitě najdete na stránkách olomoucké Charity. 

 

 

Emauzská patnáctka 2021

Jak to celé vzniklo?

Na počátku byla myšlenka, která se zrodila při poslechu kázání o emauzských učednících o loňském velikonočním pondělí: totiž vyzkoušet si, jaké to je vzdálenost z Emauz do Jeruzaléma uběhnout. Myšlenku jsme spolu s mým synem okamžitě uvedli ve skutek a tak se zrodila Emauzskápatnáctka. Více info najdete zde

Video upoutávku k této akci najdete zde: https://youtu.be/kutRPZYO8cc 

 

OKÉNKO PRO DĚTI

Po dobu nouzového stavu zde najdete odkazy a materiály pro děti mladší i starší. Postupně je chystáme doplňovat a aktualizovat dle období, která spolu s církvi a naším farním společenstvím budeme prožívat.  

 

Postní aktivita se sv. Josefem pro děti, teenagery a celé rodiny. Informace najdete ve videu a v přílohách. 

 

1. video : https://youtu.be/…BNw  

2. sv. Josef - vysvětlení aktivity : ke stažení zde

3. Karty k aktivitě: ke stažení zde

4. sv. Josef v Bibli: ke stažení zde

 

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo požadavky o vytištění a doručení karet k aktivitě, pište na mail aktivitydeti@seznam.cz
Na tento mail zašlete i výsledky svého snažení v této aktivitě. 


Milé děti a rodiče, tento týden začne postní doba, připravili jsme speciálně pro vás o tomto období a Popeleční středě krátké video.  

Co je to postní doba a Popeleční středa? Odpověď najdete v tomto videu.

https://youtu.be/…g30 
 
 

Kalendář akcí ve farnosti