Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Milí bratři a sestry, 

od 30.11. budou mše svaté v pondělí a ve čtvretek opět v kostele, nedělní bohoslužba zatím zůstává on-line v 10:00, po ní se bude podávat svaté přijímání  11:15-11:45.
Čtvrteční adorace v kostele bude zachována a možnost adorace bude také v neděli  17:00-19:00
zpovídat se bude ve čtvrtek v kobce od 16:30 do 18:25.
o. Vojtěch

 

 

Milí farníci, z důvodu pandemie letos neproběhla benefiční výroba a prodej adventních věnců. Během Adventu můžete přispět na Marys meals, (kam jsme chtěli poslat výtěžek prodeje) vhozením obnosu do označené pokladničky v kostele. Sbírka bude ukončena na 4. neděli adventní 20.12.2020

 

PUTOVÁNÍ OBRAZU PANNY MARIE ADVENTNÍ PO DOMÁCNOSTECH

K čemu se zavazují ti, co se zapíšou:

1. Přijmout návštěvu toho (těch), kdo přinese putovní obraz P. Marie Adventní do vaší domácnosti. Ježíš je přítomen také v každém setkání lidí dobré vůle (kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich). Návštěva by neměla trvat dlouho - jde o to, předat obraz Panny Marie a společně se před ním pomodlit Zdrávas – na úmysly rodiny, do které obraz přichází. Letos z důvodu pandemie je možné předání obrazu udělat bez návštěvy,
s minimálním kontaktem. Prosíme o vzájemnou domluvu a respekt.


2. Putovní obraz dáme na pěkné místo tak, aby se kolem něho mohla shromáždit celá rodina. Symbolika dveří je důležitá, protože nám připomíná, že Maria s Ježíšem klepou na pomyslné dveře našich srdcí i naší domácnosti a je na nás, zda otevřeme a jak je přijmeme.


3. Důležitým momentem je setkání celé rodiny před otevřeným obrazem - je to klíčová chvíle: darování našeho času a přijetí Marie s Ježíšem v naší domácnosti. Jako inspirace ke společné modlitbě může posloužit návrh na přiložené kartičce, ale může to být i jiná forma modlitby, kterou rodina zvolí. V přiložené kapsičce naleznete i vonný olej, kterým je možné pomazat obraz – zvláště malého Ježíše v Mariině lůně jako projev úcty a lásky (do tohoto gesta je možné zapojit i děti). Pomazání olejem máme zmíněno v evangeliu (Jn 12, 1-3) jako projev lásky vůči Ježíšově osobě.


4. Obraz zůstává v rodině minimálně do dalšího dne. Je důležité kontaktovat předem další rodinu, ke které obraz putuje a domluvit čas předání (nemělo by to být pozdě večer, aby další rodina měla možnost prožít večer s obrazem).


5. V kapsičce vzadu na skřínce se nachází kartičky s modlitbou, 10x dřevěný desátek a vonný olej. Každá rodina si může nechat jednu kartičku doma jako památku a inspiraci k modlitbě v dalších dnech.


Na tomto odkazu naleznete tabulku, do které se můžete zapisovat: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U9t9o1SZoy8G6nUwsor9CguwPWlUjj2EOI_b8To9Ols/edit?  

 

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska k současné situaci s výzvou k modlitbě a postu si můžete přečíst zde.

 

  19.11. 2020 si Pán povolal k sobě
  P. PiGi Perini ve věku 91 let.
 Byl prezidentem Farních evangelizačních
 buněk a zasloužil se o jejich rozšíření
 v katolické církvi po celém světě. Mnozí ho
 znáte z Milána, z  mezinárodních
 seminářů FEB, dvakrát se také zůčastnil
 našeho Národního semináře FEB
 v Dolanech (2013 a 2015).
Svěřujme ho v  modlitbě Pánu, aby ho přijal do své plné slávy a také se modleme za jeho farníky v Miláně. 

 

 

OKÉNKO PRO DĚTI

Po dobu nouzového stavu zde najdete odkazy a materiály pro děti mladší i starší. Postupně je chystáme doplňovat a aktualizovat dle období, která spolu s církvi a naším farním společenstvím budeme prožívat.  

 

Milé děti,  zde najdete poštu od Mikuláše !!!

 

Svatý Mikuláš - obázkové čtení - https://deti.vira.cz/kalendar/advent/adventni-svati/sv-mikulas-obrazkove-cteni 

 

Milé děti,
pomalu ale jistě se nám blíží advent. Abyste jej mohly hezky prožít, připravili jsme pro vás dvě videa. V prvním je povídání o adventu a ve druhém najdete návod na výrobu adventního kalendáře.

 

V tomto videu najdete povídání o adventu.
https://youtu.be/…DzQ 


Ve videu najdete inspiraci pro děti a rodiče k výrobě adventního kalendáře.
 https://youtu.be/…EV8 
   

 

 Několikadílný zdařilý cyklus věnovaný biblickým příběhům. Určeno spíše pro starší děti. 

https://decko.ceskatelevize.cz/biblicka-patrani

 


 

Kalendář akcí ve farnosti