Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

 

Pravidelné přenosy bohoslužeb:
Každou neděli v 10:00 z kostela 
Každé úterý v 18:00 z kaple Komunity Blahoslavenství.

 

Milí bratři a sestry,

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti – a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce. Nebyla stanovena žádná další omezení. Na mši svatou se tedy již není třeba registrovat.
Prozatím budou bývat v neděli stále dvě mše svaté v 7:30 a v 10:00

 

Přihlášku na letošní farní tábor (17.7.-24.7.2021, tábořiště Bělá, okr. Prostějov) najdete zde: https://forms.gle/wVc9xxGf8ebFqa9r5 

 

V rámci květnové akce se můžete zúčastnit virtuálního závodu, který má tu nejvyšší metu – pomoc jiným lidem. Startovné 400 Kč poskytne téměř na celý rok jídlo jednomu školnímu dítěti tam, kde jídlo není samozřejmost a kromě toho můžete pro děti každým překonaným kilometrem vyběhat a vyjezdit další školní obědy! Bez přehánění se dá říct, že to bude běh a jízda o život (a pro život).
Pokud navíc sami hledáte nějakou pobídku, proč se hýbat víc, nic lepšího už nenajdete!
 

více info na https://www.marysmeals.cz/zapojte-se/rozhybej-2-komensky 
 

 

SEMINÁŘ o Farních evangelizačních buňkách ON-LINE 

více info a přihlášku najdete na www.evangelizacnibunky.cz

 

 

Emauzská patnáctka 2021

 

Jak se vydařila letošní Emauzská patnáctka si můžete přečíst zde

 

Video s podělením účastníků : https://youtu.be/Fza8ngSr8K0 

 

Jak to celé vzniklo?

Na počátku byla myšlenka, která se zrodila při poslechu kázání o emauzských učednících o loňském velikonočním pondělí: totiž vyzkoušet si, jaké to je vzdálenost z Emauz do Jeruzaléma uběhnout. Myšlenku jsme spolu s mým synem okamžitě uvedli ve skutek a tak se zrodila Emauzskápatnáctka. Více info najdete zde

Video upoutávku k této akci najdete zde: https://youtu.be/kutRPZYO8cc 

 

OKÉNKO PRO DĚTI

 

Příběh velikonočního rána - https://edu.ceskatelevize.cz/video/348-vzkriseni-jezise-krista 


 

Kalendář akcí ve farnosti