Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Pohřební obřady

Rozloučení se zemřelými považujeme za přirozené dovršení úcty ke svým známým, především pak k nejbližším. Důstojný pohřeb je jejím výrazem. Účelem je vyprosit zemřelému duchovní pomoc, prokázat úctu jeho tělu a pozůstalým dodat útěchu a naději ve vzkříšení s Kristem. Křesťanský pohřeb se většinou skládá z obřadu rozloučení v kostele s možností sloužení zádušní mše (za duši zesnulého), průvodu na hřbitov, vysvěcení hrobu a uložení ostatků.

Zařizování pohřbu
Při zařizování pohřbu je třeba v první řadě kontaktovat někoho z nás kněží ve farnosti, abychom v osobním setkání, mohli v klidu probrat vše, co s konáním obřadu posledního rozloučení souvisí, abyste mohli vyjádřit vaše vlastní přání týkající se obřadu a také se domluvit na datu a hodině pohřbu. Po dohodnutí s námi můžete navštívit pohřební službu a s ní probrat všechno ostatní s tím, že už máte předběžné datum a hodinu pohřbu.

Na osobní setkání se lze telefonicky domluvit. Tel. 731621280
E-mailová adresa: vojtech.koukal@seznam.cz

Průběh pohřbu
Poslední rozloučení v našem kostele je normálně spojeno se mší svatou, trvá asi 40 minut, po něm je průvod na hřbitov a uložení do země (i s průvodem a uložením do hrobu trvá pohřeb asi 1 hodinu 20 minu ) nebo případný odvoz na kremaci.

Závěrem těchto informací bychom rádi oslovili zvláště ty z Vás, kteří právě nyní prožíváte bolest nad smrtí některého z vašich blízkých. Přijměte, prosíme, naši upřímnou soustrast a přání důvěry v Boží požehnání i uprostřed této vaší bolesti.