Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Farní dětský den

Dětské dny se konají jednou za 1/4 roku v sobotu od 9. do 12. hodin a jsou určeny pro děti od 4 let. Během tohoto času nás doprovází některá postava z Bible (například už nás navštívil Noe, Ester, pastýř...) nebo některý ze svatých. Nasloucháme jejímu příběhu a zároveň se tak dozvídáme něco o ní i o Bohu. Hrajeme hry a plníme různé úkoly, které nejsou vždycky jednoduché, ale které jsme společnými silami vždycky pěkně zvládli. Tak přijďte i vy dozvědět se něco nového a být ve společenství dalších dětí!

Těšíme se na Vás!