Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Dětské mše

Dětské mše v naší farnosti jsou mše, které nějakým způsobem animují děti. Mají možnost se více zapojit, protože kázání je takové, aby mu děti více rozumněly. Společně rozebíráme čtené evangelium a snažíme se společnými silami příjít na to, co nám v něm Pán Ježíš říká. Po kázání následují přímluvy a společné přinášení darů.

Obětní dary k oltáři děti mohou přinášet každou neděli a u oltáře potom mohou všechny zůstat a být tak společně s dalšími dětmi blíž tomu, co se na oltáři děje :).