Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Ministrantské schůzky

Zveme kluky od 5 let mezi nás ministranty.
Kromě mší svatých se scházíme každou neděli v 8:30 ve farním centru.
 

Na co se můžeš těšit:

  • pronikneš do umění ministrovat
  • můžeš se těšit na celoroční hru
  • spoustu venkovních i vnitřních aktivit
  • získáš nové kamarády
  • zažiješ spoustu zábavy

Kontakty:

Vojtěch Krejzar, tel.:  732 922 706

Kryštof Štěpánek, tel.:  775 240 513