Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Výuka náboženství

Komu je určena: Všem dětem, které chodí do 1. až 6. třídy, chtějí  poznávat Boha zjeveného v Ježíši Kristu ve společenství dětí, vstoupit do vztahu s ním a v něm se stávat lidmi krásneho srdce.

Co je náplní setkávání: Modlitba propojená s kreativními formami výuky.

Kdy a kde probíhá:

každé úterý od 16:30 do 17:30       pro 1. a 2. třídu s Janou Tichou

                                                         pro 3. a 4. třídu s Vierkou Žalúdekovou

každou středu od 16:30 do 17:15  pro 5. až 6. třídu s Vierkou Žalúdekovou

ve farním centru

Kontakty:

Jana Tichá
   tel: 731 485 649

Vierka Žalúdeková
   tel: 732 435 398