Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Spolčátko

Komu je určeno: Děckám od 4. třídy ZŠ

Jak se přidat: Stačí přijít ve středu od 17 hodin na faru...

Co je náplní spolčátka: 

  • Spousta her
  • Modlitba
  • Aktivity na podporu farnosti (např. farní neděle, Mikulášská besídka, karneval, pohádkový les)
  • Podpora dobročinných projektů (Adopce na dálku, Svatopetrský haléř).
  • A také všemožné akce venku, výlety a samozřejmě kamarádství a zábava.

Kontakt:

Ester Tichá
tel. 730 180 967

Markétka  Dojčárová
tel. 730 992 351