Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Spolčo

Pro koho: Pro všechny mladé cca od 17 let, kteří mají touhu tvořit společenství s dalšími mladými křesťany

Kdy se můžeš přidat:  Vždy ve středu/pátek 19:00 ve Farním centru

Co je náplní setkávání: Společně se modlíme, sdílíme, čteme Boží slovo, bavíme se o věcech, které jsou pro nás aktuální. 

Kontakt:

Jan Kulišťák
tel.  733 741 625
e-mail: honzi.kuli@seznam.cz