Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Historie Farních evangelizačních buněk

Americký kněz, otec Michael Eivers jako první rozvinul v katolické církvi evangelizační metodu, která se nazývá domácí buňky a s úspěchem ji aplikoval ve své farnosti na Floridě začátkem osmdesátých let. Zvláštní místo vyhradil ustavičné adoraci 24 hodin denně sedm dní v týdnu. V roce 1987 don Pigi Perini, farář farnosti St. Eustorigio v Miláně, na radu svých přátel odjel na Floridu, aby se s touto zkušeností seznámil. Tato návštěva znamenala pro něho radikální konverzi. Po návratu shromáždil 40 svých věřících, které pozval, aby mu pomohli učinit z jejich farnosti společenství horlivé víry zaměřené na evangelizaci po vzoru společenství v první církvi. Tato zkušenost se rychle šířila nejdřív v celé farnosti St.Eustorgio (Miláno) (dnes je tam asi 180 evangelizačních společenství-buněk) a pak postupně do mnoha dalších farností v Itálii i v zahraničí. Don Pigi začal organizovat formační semináře, které měly vliv na farnosti po celém světě. Pontifikální rada pro laiky se přesvědčila, že tato metoda je přijatelná a použitelná pro farnosti na celém světě a navrhla donu Pigimu, aby vytvořil mezinárodní organizaci, aby celá církev mohla žít z této milosti. V roce 2009 byl Systém farních evangelizačních buněk schválen Pontifikální radou pro laiky a vřele doporučen pro celou církev.
 

Díky čemu se Systém farních evangelizačních buněk (FEB) rozšířil po celém světě?

 Za 35 let se evangelizační farní buňky rozšířily po celém světě. Je to díky potřebě najít metodu, která umožňuje v běžném kontextu církve konkrétně praktikovat evangelizaci, k níž tak mocně zvali Jan Pavel II., Benedikt XVI, a ke které nás povzbuzuje i současný papež František. Od vydání encykliky Pavla VI. Evangelium nuntiandi se v Církvi vytvořil proud evangelizace. Pro faráře a správce farností, kteří zrovna nejsou v nějakém hnutí, jenž by je podpíralo, se evangelizační farní buňky stávají možností, jak proměnit běžnou pastoraci na pastoraci evangelizační a misijní. Právě tohle je na metodě FEB přitažlivé – dává možnost vykonávat běžnou pastoraci a činit z ní pastoraci evangelizační.