Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Info pro členy FEB

-V sobotu 5.9.2015 se v aule Pavla VI. uskutečnilo 1. Světové setkání Farních evangelizačních buněk s papežem Františkem u příležitosti letošního definitivního schválení stanov FEB (12. dubna 2015). Papež František to připomněl hned v úvodu svojí promluvy a vzápětí improvizoval: „Nezapomínejte, prosím vás, že stanovy pomáhají jít správnou cestou, ale dílo koná charisma. Ať nedojde k tomu, že byste pro zachovávání stanov, ztratili charisma, prosím vás!"
Setkání je možné shlédnout na: https://www.youtube.com/watch?v=pQyp0oDzWyk
Podrobnější zprávu najdete zde
Promluvu Dona Pigiho Perini a Promluvu Svatého Otce Františka naleznete zde
svědectví některých z našich účastníků najdete zde

 

- V sobotu 15.5. proběhne on-line seminář o FEB. Je to příležitost pozvat vaše přátelé, pro které by to mohlo být povzbuzením a inspirací. Bližší informace, zvací video a program semináře jsou na webu: www.evangelizacnibunky.cz. Na program během dne, který bude přes Youtube kanál komunity od 8:30 do 17:30 není třeba se hlásit (bude volně přístupný). Na setkání v buňkách pro účastníky semináře, které bude od 19:00, je třeba se přihlásit.