Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Kontakty

Koordinace buněk v Dolanské farnosti:

o. Vojtěch Koukal - administrátor farnosti
 tel: 731 621 280 e-mail: vojtech.koukal@seznam.cz

Viera Žalúdeková - sekretariát buněk ve farnosti
 tel: 732 435 398 e-mail: viera.kristina@yahoo.com
 

Buňky jsou otevřená společenství. Schází se pravidelně jedenkrát týdně v úterý večer v domácnostech jednotlivých členů společenství. Délka setkání je přibližně 1,5 hodiny.

Vedoucí buněk:

1)  Marek Jirků (buňka Dolany)
     tel.: 728 953 351 e-mail: majajirku@seznam.cz
Setkání v úterý večer ve 20:00h

2)  Monika Kuzmová (buňka Dolany-Šternberk)
     tel.: 731 646 856 e-mail: monikuzmova@seznam.cz
Setkání v úterý večer v 19:45h

3)  Igor Mazoch (buňka Olomouc - Neředín)
     tel.: 777 142 035 e-mail: Igor.Mazoch@seznam.cz
Setkání v úterý večer v 19:00h

5) sr. Alžběta  Ambrožová (buňka Bělkovice-Lašťany)
    tel.: 739 092 799  e-mail: sr.alzbeta@seznam.cz
Setkání v úterý večer v 19:30h

6) Veronika Vostrovská (buňka Olomouc)
     tel.: 608 684 441 e-mail: veronika.vostrovska@seznam.cz 
Setkání v úterý večer v 19:30h

7) Viera Žalúdeková (buňka Dolany)
     tel.: 732 435 398 e-mail: viera.kristina@yahoo.com
Setkání v úterý večer ve 20:00h

8)  Hana Dojčárová (buňka Dolany)
     tel.: 725 552 446 e-mail: hana.dojcarova@volny.cz
Setkání v úterý večer v 19:45h

9)  František Moravčík (buňka Prostějov)
     tel.: 731 402 058 e-mail: fa.mo@seznam.cz                                                Setkání v úterý večer v 19:45h

10) Ludmila Pospíšilová (buňka Jednov)
      tel.: 775 603 511 e-mail: pospili@centrum.cz
 Setkání v úterý večer v 19:00h