Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Kontakty

Koordinace buněk v Dolanské farnosti:

o. Vojtěch Koukal - administrátor farnosti
 tel: 731 621 280 e-mail: vojtech.koukal@seznam.cz

Viera Žalúdeková - sekretariát buněk napojených na farnost
 tel: 732 435 398 e-mail: viera.kristina@yahoo.com
 

Buňky jsou otevřená společenství. Schází se pravidelně jedenkrát týdně v úterý (nebo jiný večer) v domácnostech jednotlivých členů společenství. Délka setkání je přibližně 1,5 hodiny.

Vedoucí buněk:

1) Marek Jirků (buňka Dolany)
    tel: 728 953 351 e-mail: majajirku@seznam.cz
Setkání v úterý večer ve 20:00h

2) Monika Kuzmová (buňka Dolany-Šternberk)
    tel: 731 646 856 e-mail: monikuzmova@seznam.cz
Setkání v úterý večer v 19:45h

4) Igor Mazoch (buňka Olomouc - Neředín)
    tel: 777 142 035 e-mail: Igor.Mazoch@seznam.cz
Setkání ve středu večer v 19:30h

5) sr. Alžběta Ambrožová (buňka Dolany-Bělkovice-Lašťany)
    tel: 739 092 799 e-mail: sr.alzbeta@seznam.cz
Setkání v úterý večer v 19:30h

6) Hana Dojčárová (buňka Dolany-Tovéř)
    tel.: 725 552 446 e-mail: hana.dojcarova@volny.cz
Setkání v úterý večer v 19:30h

7) Viera Žalúdeková (buňka Dolany)
    tel: 732 435 398 e-mail: viera.kristina@yahoo.com
Setkání v úterý večer ve 20:00h

8) František Moravčík (buňka Prostějov)
    tel.: 731 402 058 e-mail: fa.mo@seznam.cz
Setkání v úterý večer v 19:15h

9) Veronika Břoušková (buňka Olomouc )
    tel: 608 684 441 e-mail: veronika.brouskova@email.cz
Setkání v úterý večer v 19:30h

10) Ludmila Pospíšilová (buňka Jednov)
      tel.: 775 603 511 e-mail: pospili@centrum.cz
Setkání v úterý večer v 19:00h  

11) Jan Kulišťák (buňka Dolany)
      tel.: 733 741 625 e-mail: honzi.kuli@seznam.cz 
Setkání ve středu/pátek večer v 18:00h

12) Tomáš Dostal (buňka Přerov - Předmostí)
       tel.: 606 702 700 e-mail: td5@seznam.cz
Setkání v neděli večer v 19:00h

13) Petra Juráňová (buňka Olomouc)
      tel.: 604 530 836 e-mail: petrajuranova@email.cz
Setkání v úterý večer v 19:30h

14) Marie Slimaříková (buňka Hnojice - Šternberk)
      tel.: 776 088 046 e-mail: marieslim@volny.cz
Setkání v neděli večer v 19:00h

15) Daniel Dostal (buňka Přerov)
      tel.: 777 216 361 e-mail: dostal@konteka.cz
Setkání v úterý večer v 19:00h

16) Kristýna Minářová (buňka Prostějov)
      tel.: 774 353 345 e-mail: kristynka.ovcackova@seznam.cz
Setkání v úterý večer ve 20:15h

17) Robert Dojčár (buňka Dolany - Bělkovice)
      tel.: 775 241 739 e-mail: robert.dojcar@volny.cz
Setkání v úterý večer v 19:45h

18) Zdislava Kvapilová (buňka Dolany - Tovéř)
      tel.: 739 526 271 e-mail: zdislavakvapilova@seznam.cz
Setkání v pondělí odpoledne v 17:00h

19) Romana Tomanová (buňka Olomouc)
     tel.: 731 771 207 e-mail: jozefar@email.cz
Setkání ve středu večer v 19:30h

20) Michaela Smolová (buňka Přerov)
     tel.: 721 035 071 e-mail: netopilova.michaela@seznam.cz
Setkání v neděli odpoledne v 17:00h

21) Stanislav Richter (buňka Šternberk)
     tel.: 608 734 361 e-mail: stanislavrichter@seznam.cz
Setkání v neděli večer v 19:00h

22) Jaroslav Šotola (buňka Dolany)
    tel.: 774 503 563 e-mail: jjsotola@seznam.cz
Setkání ve středu večer v 18:30h

23) Daniela Adamíková (buňka Přerov)
    tel.: 739 245 949 e-mail: d.adamikova@seznam.cz
Setkání v neděli večer v 19:00h

24) Zdislava Vyvozilová (buňka Olomouc)
tel.: 731 402 017 e-mail: vyvozilovaz@seznam.cz
Setkání ve středu večer v 19:30h