Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Farní neděle

Od roku 2008 se naše farnost vždy jednu neděli v červnu sejde na společný den. Po mši svaté, která je jako obvykle v 10:00, se vždy přemístíme do prostor fary, kde nás čeká farní guláš s pivem, kofola pro děti, spousta výborných buchet a zákusků, kávička a jiné nápoje ve „farní kavárně“ a také dobře připravený program. Vždy skvělí moderátoři nás provázejí celým dnem. Nechybí spousta scének jednotlivých společenství ve farnosti, hry a soutěže nejen pro děti, ale hlavně máme možnost více si popovídat, seznámit se s novými lidmi, pozvat si své přátele, kteří nejsou věřící…
Odpoledne nás čeká ještě grilování a posezení u živé hudby a samozřejmě tombola. Čas vždy uběhne rychle a mnohým se ani nechce domů. Zbývá ještě vše uklidit a už se těšíme na příští rok….
Velké poděkování patří všem farníkům, kteří pomáhají s přípravou občerstvení, programu, technického zázemí. I při společné přípravě a úklidu jsme zažili krásné chvíle.

A jaké jsou ohlasy?

 • no, většinou spěchám hned po mši domů, dovařit oběd a tak tady alespoň můžu poklábosit s kamarády, je tu veselo
 • já jsem přivezla maminku, a tak jsem tu s ní zůstala, nečekala jsem, že tu bude tolik lidí a tak pestrý program
 • děje se tu toho hodně, nestačím to všecko sledovat, ale guláš byl výborné a pivečko je taky dobrý, tak…
 • jsem tu na návštěvě a líbí se mi tu, je tu dobrá atmosféra, ale myslím, že na přípravu to muselo být hodně náročný
 • přišla jsem proto, že se všichni známe, ale nemáme na sebe moc času, a tady se alespoň víc poznáme
 • přišli jsme se pobavit a máme děti, kterým se tu stále někdo věnuje, takže super
 • dobře, že je tu tolik mladých, jsou veselí, já už jsem stará a nemůžu na nohy, a tak se dívám a je mě tady dobře
 • je to tady úplně perfektní, dobrá nálada, veselí, chodívám sem, takže jsem přišla mezi lidi, které mám ráda a je mi tu fajn
 • pivo se čepuje, jídlo je dobrý, no je to tady prostě výborný
 • je to tady krásné, že jsme pohromadě, aspoň se víc seznámíme a povíme si, co jak je a co nás bolí
 • Já už su stará, ale toto sem tu eště nezažila, a je to bezvadny, a těch mladéch…

Těšíme se na vás a vaše přátele v dalším školním roce.... 

 Farnost Dolany pořádá
dne 16. 6. 2019

Farní Neděli

Program:
10.00 Mše svatá v kostele
11.15 Oběd s kulturním programem na farním dvoře
13.00 Soutěže a hry pro děti i dospělé na farní zahradě
15.00 Posezení s muzikou, grilování a vyhlášení tomboly

Těšíme se na setkání s vámi !!!