Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Chrámový sbor

Informace pro členy sboru >>

Inforamce pro členy na Vánoce 2019 >>

Aktuální repertoár:

Obsazení sboru:
  soprán   alt
     Weiserová Jiřina       Seifertová Marie
     Hronová Anna       Hudcová Martina
     Vyjidáková Marie       Lenka Brücknerová
     Uchytilová Dana   
   
  tenor   bas
     Doležel Josef       Málek Jaroslav
     Tomášek Petr      Vyjidák Antonín
       Fantula František

 

Co je náplní setkávání: Nastudování a nácvik skladeb pro sbor a případný doprovod. Doprovázíme vánoční a velikonoční liturgii + významné slavnosti během roku.

Kdy a kde probíhá: Každé úterý od 17:00 do 18:30 v kobce kostela.

Kontakt: Kamil Valenta, tel. 732 712 219, kamil.valenta@seznam.cz