Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Chrámový sbor

Informace pro členy sboru >>

Aktuální repertoár:

Obsazení sboru:
  soprán   alt
     Fišerová Ilona      Seifertová Marie
     Jefimová Gabriela      Hudcová Martina
     Kubáčková Barbora      Lenka Brücknerová
     Weiserová Jiřina  
     Hronová Anna  
     Jahodová Růžena  
     Vyjidáková Marie  
     Uchytilová Dana  
     Mikošková Hanča  
     Mikošková Terka  
   
  tenor   bas
     Hron Josef      Málek Jaroslav
     Tomášek Petr      Vyjidák Antonín
     Doležel Josef      Fantula František
     Šmída Vraťa  
     Dojčár Michael  

 

Co je náplní setkávání: Nastudování a nácvik skladeb pro sbor a případný doprovod. Doprovázíme vánoční a velikonoční liturgii + významné slavnosti během roku.

Kdy a kde probíhá: Každé úterý od 17:00 do 18:30 v kobce kostela.

Kontakt: Kamil Valenta, tel. 732 712 219, kamil.valenta@seznam.cz