Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Schola mládeže

Komu je určena: Všem mladým, kteří mají touhu hrát a zpívat pro Hospodina

Kdy se můžete přidat: Můžete se kdykoli přijít podívat na naši zkoušku (ale je lepší se předem domluvit…). Budeme mít taky obrovskou radost, když se k nám přidáte svým zpěvem na mši svaté ;-)

Co je náplní setkávání: Především modlitba a nácvik písní, ale také sdílení, čaj, společenství…

Kdy a kde probíhá: Zkoušíme každý pátek po mši sv. v 19:30 ve Farním centru

Kontakt: 
TerezieTichá
tel. :  739 877 034

Michael Dojčár 
tel.: 734 791 909