Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Komu je určeno: dětem od 3 do 10 let, kteří rádi zpívají či hrají na hudební nástroje všeho druhu
 

Kdy se můžete přidat: kdykoliv během roku, nejlépe však na začátku školního
 

Co je náplní setkávání: nácvik písní spojený s doprovodem na hudební nástroje, popř. s pohybem a ukazováním pro menší děti
 

Kdy a kde probíhá: každou neděli od 9 do 9.45 hod. ve farním centru
 

Kontakt:

Lucie Bednářová

tel. 775 224 285
mail : bednarova.lucie@gmail.com

Setkávání scholičky v tomto školní roce nebude!