Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa


Maškarní karneval:


Maškarní karneval je jednou z dalších akcí, kterou pořádá naše farnost pro děti a jejich doprovody. Akce se tradičně odehrává v dolanské sokolovně a to některé nedělní odpoledne v lednu či únoru. Program karnevalu je samozřejmě bohatý - od hudby a tance počínaje, přes rozmanitou tombolu a zajímavé hry a soutěže, až po méně standardní záležitosti jakými je např. divadlo v podání našich tatínků nebo pan farář v nějaké pohledné masce (naposledy to byl šmoulí dědeček). Nikdy samozřejmě nechybí ani bufet se spoustou dobrot pevného i kapalného skupenství. Všem účastníkům a příznivcům našeho karnevalu děkujeme a těšíme se na další setkání s Vámi. O termínu příštího karnevalu Vás budeme informovat na těchto stránkách.