Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Kurzy Alfa

Komu je kurz Alfa určen?

Každému

 • kdo se chce seznámit s křesťany a křesťanstvím
 • kdo chce upevnit základy své víry
 • kdo má pocit, že se mu nedaří žít jako křesťanovi

Jak kurz Alfa probíhá?

Je to desetitýdenní cyklus setkání s přednáškami a následnou diskuzí ve skupinkách. Každé setkání začíná společným občerstvením v přátelské atmosféře. Promluvy jsou na klíčová křesťanská témata. Ve skupinkách je pro každého účastníka vytvořen prostor, kde se může vyjadřovat k tématu nebo klást otázky. Na Alfě není žádná otázka pokládaná za nevhodnou nebo zaujatou.
Součástí kurzu je také možnost strávit společný víkend.

Témata přednášek

Úvodní setkání: Je křesťanství nudné, nepravdivé a zbytečné?

 1. Kdo je to Ježíš?
 2. Proč Ježíš zemřel?
 3. Jak získat víru?
 4. Proč a jak se modlit?
 5. Proč a jak číst bibli?
 6. Jak nás Bůh vede?
 7. Téma víkendu: Kdo je Duch Svatý?
 8. Jak odolat zlému?
 9. Proč a jak mluvit o víře?
 10. Uzdravuje Bůh i dnes ?
 11. A co církev?

Kolik to stojí?

Za kurz Alfa se žádné poplatky nevybírají.
Dle vlastního uvážení může každý přispět na občerstvení.

Kdy se koná?

Nejbližší kurz Alfa začíná od čtvrtka 17. ledna 2019
Bude probíhat v klubu KYKLOP v čase od 19.30 do 22.00 hod

Kontakty:

Římskokatolická farnost Dolany
783 16  Dolany 24

koordinátorka kurzu: Viera Žalúdeková
mobil: 732 435 398
mail: alfa.dolany@seznam.cz