Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle10:00
pondělí18:30
čtvrtek18:30
adoracekaždý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smířeníkaždý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Kurzy Alfa

Komu je kurz Alfa určen?

Každému

 • kdo se chce seznámit s křesťany a křesťanstvím
 • kdo chce upevnit základy své víry
 • kdo má pocit, že se mu nedaří žít jako křesťanovi

Jak kurz Alfa probíhá?

Je to desetitýdenní cyklus setkání s přednáškami a následnou diskuzí ve skupinkách. Každé setkání začíná společným občerstvením v přátelské atmosféře. Promluvy jsou na klíčová křesťanská témata. Ve skupinkách je pro každého účastníka vytvořen prostor, kde se může vyjadřovat k tématu nebo klást otázky. Na Alfě není žádná otázka pokládaná za nevhodnou nebo zaujatou.
Součástí kurzu je také možnost strávit společný víkend.

Témata přednášek

Úvodní setkání: Je křesťanství nudné, nepravdivé a zbytečné?

 1. Kdo je to Ježíš?
 2. Proč Ježíš zemřel?
 3. Jak získat víru?
 4. Proč a jak se modlit?
 5. Proč a jak číst bibli?
 6. Jak nás Bůh vede?
 7. Téma víkendu: Kdo je Duch Svatý?
 8. Jak odolat zlému?
 9. Proč a jak mluvit o víře?
 10. Uzdravuje Bůh i dnes ?
 11. A co církev?

Kolik to stojí?

Za kurz Alfa se žádné poplatky nevybírají.
Dle vlastního uvážení může každý přispět na občerstvení.

Kdy se koná?

Nejbližší kurz Alfa začíná od středy 10. ledna 2018
v čase od 19.00 do 21.30 hod v prostorách farního centra

Kontakty:

Římskokatolická farnost Dolany
783 16  Dolany 24

koordinátorka kurzu: Viera Žalúdeková
mobil: 732 435 398
mail: viera.kristina@yahoo.com