Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Pastorační rada farnosti

Pastorační rada farnosti se schází pravidelně jednou za tři měsíce.

Členové pastorační rady

Vojtěch K. Koukal: administrátor farnosti

Tomáš G. Przeczewski: kaplan

Josef Doležel: Stavebně-technické záležitosti, běžná údržba kolem kostela, odhrnování sněhu

Karel Lammel: Stavebně-technické záležitosti, běžná údržba kolem kostela, odhrnování sněhu, kontakt obecní úřad

Marie Málková: kontakt Tovéř, úklid kostela

Pavel Jašek: kontakt Bělkovice, Pohořany, Véska, výroba adventních věnců, tříkrálová koleda Bělkovice Laštany

Monika Mackovíková: články o dění ve farnosti pro obecní zpravodaje, evangelizační buňky, kontakt Bělkovice-Lašťany

Kamil Valenta: varhaník, farní sbor, farní dny dětí, farní neděle – děti, tábor, zpěv mládeže, kontakt mládež

Eman Mikoška: Velké akce (Farní neděle, farní ples, Vánoční setkání farnosti), kontakt manželé a rodiny ve farnosti a kontakt s nevěřícím prostředím

Marek Jirků: evangelizační buňky, velké akce (Farní neděle, farní ples, Farní pouť), akce pro děti a rodiny

Hana Dojčárová : kontakt večery chval, úklid kostela, evangelizační buňky

Viera Žalúdeková: sekretariát Evangelizačních buněk a Kurzů Alfa

Alžběta Ambrožová: farní kancelář, zpravodaj,  kontakt děti, náboženství, mikulášská besídka, vánoční setkání farnosti