Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa


POHÁDKOVÝ LES
:

Pohádkový les se II. ročníkem stal pomalu tradiční farní akcí, která je určena všem dětem a jejich doprovodům. Po registraci na startu před farou pokračují účastníci po fáborcích dolanským lesem. Zde na ně čekají pohádkové postavy z klasických i kreslených pohádek a mají pro děti připravené zajímavé úkoly. Po absolvování trasy a úkolů dorazí účastníci do cíle - na farskou zahradu. Po vyzvednutí odměny nemusí pohádkové odpoledne pro děti zdaleka končit, protože na zahradě pokračuje zábavný program ... ale ten neprozradíme, za to se moc těšíme na Vaši návštěvu a účast na dalším Pohádkovém lese.