Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Modlitba matek

Komu je určena: Maminkám, babičkám i prababičkám, které se chtějí společně modlit za svoje děti, vnoučata, rodiny i jiné úmysly.

Kdy se můžete přidat: Kdykoliv během školního roku, rádi vás uvidíme i nepravidelně, když bude pro vás možné odejít od vašich povinností v rodinách.

Co je náplní setkávání: Společná modlitba v duchu hnutí Modlitby matek – chvály, prosby, četba Písma svatého, zpěv. Odevzdáváme s důvěrou naše děti do Božích rukou a prosíme o požehnání a ochranu. Také se společně přimlouváme za naše ostatní úmysly.

Kdy a kde probíhá: Každou druhou středu ve 20.30 v kostele v Dolanech. (V tomto školním roce začínáme 3. října)

Kontakt:

Iveta Mikošková
tel: 608 975 419
imikoskova@seznam.cz