Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Pár informací o možnosti finanční podpory naši Farnosti

Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří svými příspěvky podporují službu naší farnosti.

Možnosti finančního příspěvku farnosti

  1. Přispívání do pravidelných sbírek při nedělním slavení eucharistie
  2. Složení příležitostného hotovostního daru.
  3. Jednorázový či pravidelný bezhotovostní převod na účet farnosti (pravidelný každoměsíční převod z účtu na účet je vhodnou alternativou ke každotýdennímu příspěvku do nedělní sbírky, která nám usnadňuje finanční plánování):
    • ŘK farnost Dolany: č. účtu 2500632118/2010
    • IČ farnosti Dolany: 63028433
    • pokud byste chtěli dar směřovat na konkrétní účel, uveďte jej, prosíme, ve zprávě pro příjemce

V případě využití možností č. 2 a 3 vám může být v kanceláři farnosti na požádání vystavena darovací listina, kterou můžete uplatnit k odečtu darované částky od základu daně z příjmu.

Libuše Marvánková: ekonomika ve farnosti
mobil: 739344193; e-mail: libusemarvankova@seznam.cz