Blog farnosti

Červnový program u kapličky v Lašťanech

Červnový program u kapličky v Lašťanech

Jste srdečně zváni připojit se k modlitbě za naši vesnici.

Pohádkový les

Pohádkový les

Srdečně zveme rodiny s dětmi na letošní Pohádkový les, který se uskuteční v neděli 4.6. 2023 Startuje se od 14:00 do 15:15 před farou. Zakončení bude jako obvykle na farní zahradě. Těšíme se na vás. 

 

 

Noc kostelů

Noc kostelů

Srdečně vás zveme na letošní Noc kostelů v naší farnosti. Kostel sv. Matouše bude otevřen od 18:00 do 22:00

Číst dál
Svatá Zdislava z Lemberka

Svatá Zdislava z Lemberka

Svatá Zdislava byla přes svůj šlechtický stav ženou prostého života, dobroditelkou chudých i nemocných. Snažila se co nejvíce ztotožnit s Kristem i jako manželka a matka čtyř dětí. Sjednocení s Kristem upevňovala modlitbou, čtením Písma sv., o kterém rozjímala, účastí na mši svaté a přijímáním svatých svátostí. Radostně snášela oběti každého dne a konala skutky kajícnosti.

Číst dál
Seslání Ducha Svatého

Seslání Ducha Svatého

Kým je Duch Svatý pro církev? – Duch Svatý je „osobou“. Tato jistota, kterou nám Ježíš přináší, se klade na vrchol každé reflexe o něm; Duch je jeden z Trojice, „v“ něhož věříme: „Věřím v Ducha Svatého…“. Nejde tedy pouze o předmět naší víry, ale o její východisko. Duch Svatý je dárcem, ale také darem – dar Boha Otce a vzkříšeného Krista církvi: Dechl na ně a řekl jim: ,Přijměte Ducha Svatého.‘  Právě tento dar, který jsme dostali, chceme dnes objevit.

Číst dál
Letní misie Antiochia v Klášterci

Letní misie Antiochia v Klášterci

Misionářem ve vlastní zemi.

Číst dál
Májové pobožnosti

Májové pobožnosti

Kdy: každé pondělí, středu a pátek, mše svatá 24.5. v 18:00

Kde: u kaple sv. Floriána v Bělkovicích-Lašťanech

Změna času nedělní mše svaté

Změna času nedělní mše svaté

Od neděle 7.5.2023 dojde ke změně času nedělní mše svaté zpět na 10:00.

Vždy po nedělní mši svaté jste srdečně zváni na kávu do kavárny, kde si můžete společně popovídat.

Ve všední dny zůstává mše svatá v 18:00.

Farní pouť na Cvilín

Farní pouť na Cvilín

Srdečně Vás zveme na farní pouť

 k Panně Marii na Cvilín

v neděli 21.5.2023

Přihlásit se můžete do 30.4. na adrese:

majajirku@seznam.cz, tel. 728 953 351

Těšíme se na společenství s Vámi.
Bližší info najdete zde

Emauzská patnáctka 2023

Emauzská patnáctka 2023

Přátelé, přijměte výzvu Emauzské patnáctky a věnujte chvíli pobytu v jarní přírodě, putování s emauzskými učedníky, rozjímání velikonočního tajemství a podělte se o svoji velikonoční radost s ostatními. A jestli je to pro vás alespoň trochu možné, přijďte tak učinit spolu s bratry a sestrami z naší farnosti na Velikonoční pondělí 10. 4. 2023. Start i cíl je na Hejných louce v Dolanech.  Chodci společně začínají ve 14 h. Běžci budou společně startovat v 16 h. V cíli pak bude okolo 18 h společné zakončení. Těšíme se na vás!

více info zde

Zmrtvýchvstání Páně

Zmrtvýchvstání Páně

Toto je den, jejž učinil Pán, plesejme a radujme se v něm, neboť Pán vpravdě vstal z mrtvých. Svou mocí znovu postavil zbořený chrám svého těla. On svou smrtí naši smrt zničil, svým vzkříšením nám vrátil život. V jeho zmrtvýchvstání se splnila přislíbení Starého zákona a naděje Izraele.

Číst dál
Bílá sobota

Bílá sobota

Je den ticha a rozjímání. Církev setrvává na modlitbách u Kristova hrobu v úvahách o jeho smrti z lásky k nám i o jeho sestoupení mezi mrtvé. V tento den se do západu slunce nekonají žádné obřady, ani mše svatá.

Číst dál
Velký pátek

Velký pátek

Velký pátek připomíná den smrti Ježíše Krista, kdy se konal proces odsouzení, jeho poprava i pohřeb. Podle evangelií odpoledne ve tři hodiny zemřel Ježíš na kříži. Proto se přibližně v tento čas věřící scházejí k zvláštní bohoslužbě jejímž centrem je kříž a přednáší se modlitby za bolesti celého světa.

Číst dál
Proč je Zelený čtvrtek zelený

Proč je Zelený čtvrtek zelený

Název Zelený čtvrtek vznikl nejspíše přesmyčkou původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek). Na Zeleném čtvrtku tedy není nic zeleného. Zvyk jíst špenát na Zelený čtvrtek je lidovým zvykem, který s duchovním obsahem Velikonoc nesouvisí.

Číst dál
Květná neděle

Květná neděle

Na květnou neděli si připomínáme den, kdy Pán Ježíš slavně přijel do Jeruzaléma. Lidé ho vítali a oslavovali. Ale také si připomínáme, že brzy na to začalo jeho velké trápení – byl zatčen a ukřižován. Šestá postní neděle se také nazývá Květná. Připomíná, že se blíží utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Po této neděli začíná Svatý týden a v jeho závěru končí velikonoční půst.

Číst dál