Blog farnosti

Rorátní mše svaté

Rorátní mše svaté

Zveme všechny věřící a zvláště rodiny s dětmi na letošní rorátní mše svaté.

Ve čtvrtek 2.12. v 18:30 a v sobotu 18.12. v 7:00.


Nezapomeňte si s sebou vzít lucerničky.

Blíží se advent

Blíží se advent

Děti a mladí, advent je tady.
Chcete zajímavě a užitečně prožít advent a pak i Vánoce? Zde je pár typů.

Číst dál
Půlnoční mše pro děti

Půlnoční mše pro děti

Zvažujeme, že by letos stejně jako loňský rok byla na Štědrý den kromě půlnoční mše taky odpolední mše pro děti. Pokud byste o ni měli zájem, zapište se prosím do této ankety.

Číst dál
Písnička pro děti

Písnička pro děti

Milé děti,
církevní rok se nám chýlí ke konci. V neděli 21. listopadu společně prožijeme slavnost Ježíše Krista Krále. Ježíš je králem každého z nás, kraluje nad naší rodinou, vesnicí, nad naší zemí a nad celým světem. Je skvělé mít takového dobrého krále.
 
Jestli chcete, můžete si poslechnout a zazpívat písničku.

Číst dál
Odpustky za zemřelé po celý listopad

Odpustky za zemřelé po celý listopad

Také letos bude kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé nejen během oktávu Slavnosti Všech svatých, ale po celý listopad. Dekret v tomto smyslu ve čtvrtek oznámila Apoštolská penitenciárie.

Číst dál
Od 1. listopadu dochází ke změně epidemiologických opatření na církevních akcích

Od 1. listopadu dochází ke změně epidemiologických opatření na církevních akcích

Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 epidemiologická opatření a nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni potvrzení mít, byť by akce byla pořádána církví. Více informací naleznete v článku.

Číst dál
Buďte součástí synody v dolanské farnosti

Buďte součástí synody v dolanské farnosti

Přidejte se do diskuze spolu s námi.

Číst dál
SYNODALITA V ŽIVOTĚ CÍRKVE

SYNODALITA V ŽIVOTĚ CÍRKVE

SYNODALITA V ŽIVOTĚ CÍRKVE
aneb každý můžeme v začínajícím synodálním procesu vyjádřit své názory i podněty k rozvoji církve…
O tom, jak to celé bude probíhat a jaké výzvy a možnosti tato synoda ponese, bude přednášet Josef MIKULÁŠEK, Ph.D.

19.10.2021 v 18:00

Farní 3, Šternberk
www.cka-st.webnode.cz

Pastýřský list k zahájení synodální cesty

Pastýřský list k zahájení synodální cesty

Drazí bratři a sestry,
 
minulou neděli zahájil papež František při slavné bohoslužbě v Římě synodální cestu církve. Dnes na jeho přání zahajují ve všech katedrálách světa tuto cestu biskupové. Oč jde? Církev potřebuje reformu, či uzdravení a oživení. Důvody nemusíme hledat dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a vidíme jich dost. Co chybí našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím, které vydává přesvědčivé svědectví o Kristu, který nás vykoupil a učinil novým stvořením? Co chybí našim rodinám, aby byly živou církví v malém? Co musíme dělat, abychom uměli předávat víru dalším generacím, aby nám nechyběli kněží, abychom přispěli k rozvoji křesťanské kultury?

Číst dál
Synoda 2021 - 2023 | Zahájení v diecézi

Synoda 2021 - 2023 | Zahájení v diecézi

V katedrále proběhne zahájení synodální cesty v neděli 17.10. v 10 hodin pontifikální mší svatou, kterou bude celebrovat arcibiskup Jan. Na mši jsou zváni zástupci farností z celé diecéze.

Číst dál
Synoda 2021–2023 krok za krokem

Synoda 2021–2023 krok za krokem

Co je to synodální proces? Týká se mě osobně? Jak bude tento proces probíhat a jak bude realizován? Jaký bude mít dopad? Odpovědi naleznete v článku a infoletáčku, který připravila Česká biskupská konference.

Co je to synoda?
„Synoda“ slovo se skládá se z řecké předpony σύν, tedy „s“ nebo „spolu“, a z podstatného jména ὁδός, tedy „cesta“. Vyjadřuje společně prožívané putování Božího lidu. To odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako „cesta, pravda a život“ (J 14,6) a nás na tuto cestu učednictví stále znovu zve. Od prvních staletí se slovem „synoda“ označují církevní shromáždění svolaná na různých úrovních.

Číst dál
o. Antonín Pospíšil odešel k Nebeskému Otci

o. Antonín Pospíšil odešel k Nebeskému Otci

V neděli 15.8.2021, na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, si Pán k sobě povolal o. Antonína Pospíšila. Pohřební mše svatá se uskuteční v pátek 20.8. v 15:00 v Soběchlebích.

Číst dál
Varování (nejen) mladých křesťanů před online studiem Bible se sektou Sinčchondžhi

Varování (nejen) mladých křesťanů před online studiem Bible se sektou Sinčchondžhi

Sekta Sinčchondžhi (Shincheonji), která v minulých letech cílila především na mladé křesťany v pražských ulicích, se v posledních měsících přizpůsobila přesunu do online prostředí. Nadále sice využívá možnosti oslovování křesťanů na základě osobních kontaktů (oslovování rodiny a přátel studenta, případně mladých v jeho farnosti a jiném společenství), ale ve velké míře nyní ke kontaktování využívá sociálních sítí: jedná se především o Instagram, ale používá rovněž Facebook, Pinterest a další sítě.

Číst dál
Prohlášení biskupů ČR k parlamentním volbám 2021

Prohlášení biskupů ČR k parlamentním volbám 2021

Milí bratři a sestry,
 
na podzim nás čekají parlamentní volby. Nejsou jen jedněmi z mnohých, každé volby jsou jedinečné a důležité, možná něčím významné a přelomové, protože zajišťují naší zemi další směřování.
Kardinál František Tomášek – blahé paměti – prohlásil v listopadu 1989: „V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa.“ Opakujeme tato jeho slova jako závazek, který trvá. Katolická církev v této zemi chce i v tomto okamžiku stát na straně národa. Co to ale znamená dnes, více než třicet let po Sametové revoluci? Znamená to, že jestliže jsme křesťané – katolíci, máme být také dobrými občany a sousedy. Pro společné dobro naší země chceme udělat všechno to, co můžeme.  V první řadě je třeba jít k volbám.

Číst dál
Světový den prarodičů a seniorů

Světový den prarodičů a seniorů

V neděli 25. července 2021 se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí, který koncem ledna vyhlásil papež František a zvolil pro něj motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20). Olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Jan Graubner k této příležitosti připravil své videoposelství, ve kterém všechny seniory a prarodiče zdraví a představuje jim papežovo poselství pro tento den.

Číst dál
123