Antonín Pospíšil se narodil 14. září 1925 v Horních Nětčicích. Válku prožil na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, které však bylo několikrát zavřeno a přemístěno. V roce 1944 byl Antonín se spolužáky totálně nasazen do továrny Sigmund-Chema Lutín. Po válce nastoupil do semináře v Olomouci a studoval na teologické fakultě. Stal se jedním z posledních vysvěcených kněží z tohoto semináře, než ho komunisté v roce 1950 i s teologickou fakultou zrušili. Dlouhých čtyřicet měsíců sloužil pamětník za velice těžkých podmínek u Pomocných technických praporů. Po propuštění byl přidělen do své první farnosti Újezdec u Luhačovic, ale protože byl politicky nepohodlný, během krátké doby ho přemístili do Nivnice, dále do Štípy, Uherského Hradiště a Vsetína. V Uherském Hradišti ho začala sledovat a vyslýchat Státní bezpečnost. Ve Vsetíně tyto výslechy pokračovaly pro jeho členství ve Společenství, jehož 23 členů bylo v roce 1961 odsouzeno do vězení. Antonín přišel o státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti a pět let pracoval v Rožnově pod Radhoštěm v papírnách. V roce 1967 mohl zase působit jako kněz ve farnosti Hranice, kde během pražského jara založil scholu a skautský oddíl. Brzy ho znovu přeložili, a to do Andělské Hory, kde působil devět let, opravil řadu kostelů a duchovně formoval mládež. Opět musel odejít, tentokrát do Postřelmova a zakrátko do Dlouhomilova. Ani tam dlouho nezůstal a v roce 1980 se dostal do Dolan, kde působil jako farář i pro několik sousedních farností až do roku 1992 a během tohoto období opravoval místní kostely a fary. Pokračoval i v nedaleké farnosti Jívová, kde působil až do svého odchodu do důchodu v roce 2005. Papež Benedikt XVI. jmenoval Antonína Pospíšila v roce 2010 kaplanem Jeho Svatosti. 

převzato z https://www.pametnaroda.cz/cs/pospisil-antonin-1925