Arcibiskupství olomoucké, Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci
a Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci 

Vás zvou na

Poděkování otci arcibiskupovi
Janu Graubnerovi
za dlouholetou službu

Mše svatá u příležitosti výročí posvěcení
katedrály sv. Václava
čtvrtek 30. 6. 2022 v 17 hodin
katedrála sv. Václava v Olomouci
Po mši svaté jste zváni k přátelskému setkání vedle katedrály.