S dětmi adventem

S dětmi adventem

Advent není žádná nuda! Srdečně tě zveme na adventní program|:
 
Setkání s Mikulášem na faře se uskuteční v neděli 4. 12. v 16.00.

Adventní nedělní mše svatá s programem pro děti bude 27. 11. a 11. 12. v 9.00 v kostele.

Rorátní mše svaté pro děti budou ve čtvrtek 8. 12. v 18.00 a v sobotu 17. 12. v 7.00. Nezapomeňte si vzít lucerničky.

Vánoční mše svatá pro rodiny s dětmi bude na Štědrý den v 16.00.