Finanční podpora naší farnosti

Finanční podpora naší farnosti

Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří svými příspěvky podporují službu naší farnosti.

Možnosti finančního příspěvku farnosti

  1. Přispívání do pravidelných sbírek při nedělním slavení eucharistie
  2. Složení příležitostného hotovostního daru.
  3. Jednorázový či pravidelný bezhotovostní převod na účet farnosti (pravidelný každoměsíční převod z účtu na účet je vhodnou alternativou ke každotýdennímu příspěvku do nedělní sbírky, která nám usnadňuje finanční plánování):
    • ŘK farnost Dolany: č. účtu 2500632118/2010
    • IČ farnosti Dolany: 63028433
    • pokud byste chtěli dar směřovat na konkrétní účel, uveďte jej, prosíme, ve zprávě pro příjemce

V případě využití možností č. 2 a 3 vám může být v kanceláři farnosti na požádání vystavena darovací listina, kterou můžete uplatnit k odečtu darované částky od základu daně z příjmu.

Libuše Marvánková: ekonomika ve farnosti
mobil: 739344193; e-mail: libusemarvankova@seznam.cz