Dětské dny

Dětské dny

Dětské dny se konají jednou za 1/4 roku v sobotu od 9. do 12. hodin a jsou určeny pro děti od 4 let. Během tohoto času nás doprovází některá postava z Bible (například už nás navštívil Noe, Ester, pastýř...) nebo některý ze svatých. Nasloucháme jejímu příběhu a zároveň se tak dozvídáme něco o ní i o Bohu. Hrajeme hry a plníme různé úkoly, které nejsou vždycky jednoduché, ale které jsme společnými silami vždycky pěkně zvládli. Tak přijďte i vy dozvědět se něco nového a být ve společenství dalších dětí!

Těšíme se na Vás!