Pastorační rada

Pastorační rada

Pastorační rada farnosti se schází dvakrát ročně, případně podle potřeby.

Členové pastorační rady

o.Vojtěch K. Koukal: administrátor farnosti

o.Jiří Maria Kvapil: kaplan

br. Kryštof Štěpánek: ministranti, starší mládež

Josef Doležel: Kostelník, stavebně-technické záležitosti, běžná údržba kolem kostela, odhrnování sněhu

Marie Málková: kontakt Tovéř, úklid kostela

Monika Mackovíková: články o dění ve farnosti pro obecní zpravodaje, evangelizační buňky, kontakt Bělkovice-Lašťany

Eman Mikoška: Velké akce (Farní neděle, farní ples), kontakt manželé a rodiny ve farnosti a kontakt s nevěřícím prostředím

Marek Jirků: evangelizační buňky, velké akce (Farní neděle, farní ples, Farní pouť), akce pro děti a rodiny

Viera Žalúdeková: sekretariát Evangelizačních buněk a Kurzů Alfa

sr. Alžběta Ambrožová: farní kancelář, zpravodaj

sr. Lucia Kopasová: formace a doprovázení učedníků

Jana Tichá: Děti a mladší mládež

Michael Dojčár: Hudba ve farnosti, farní tábor, IT 

Jaroslav Šotola: Evangelizační buňky, příprava na manželství

Zdislava Kvapilová: Návštěva nemocných, dekorace kostela