Pastorační rada

Pastorační rada

Pastorační rada farnosti se schází dvakrát ročně, případně podle potřeby.

Členové pastorační rady

o. Vojtěch K. Koukal: administrátor farnosti

o. Jiří Maria Kvapil: výpomocný duchovní

br. Kryštof Štěpánek: ministranti, starší mládež

Josef Doležel: kostelník, stavebně-technické záležitosti, běžná údržba kolem kostela, odhrnování sněhu

Marie Málková: kontakt Tovéř, úklid kostela

Monika Mackovíková: články o dění ve farnosti pro obecní zpravodaje, evangelizační buňky, kontakt Bělkovice-Lašťany

Eman Mikoška: velké akce (Farní neděle, farní ples), kontakt manželé a rodiny ve farnosti a kontakt s nevěřícím prostředím

Marek Jirků: evangelizační buňky, velké akce (Farní neděle, farní ples, Farní pouť), akce pro děti a rodiny

Viera Žalúdeková: sekretariát Evangelizačních buněk a Kurzů Alfa

sr. Alžběta Ambrožová: farní kancelář

sr. Lucia Kopasová: formace a doprovázení učedníků

Jana Tichá: děti a mladší mládež

David Chaloupka : tým pro manžele

Michael Dojčár: hudba ve farnosti, farní tábor, starší mládež, IT 

Jaroslav Šotola: evangelizační buňky, příprava na manželství

Zdislava Kvapilová: návštěva nemocných, dekorace kostela

Matěj Kulišťák : tým práce s mladými

Marta Šťastná: tým charita