Farní ples

Farní ples

Po delším čase nápadů, přemýšlení a zrání jsme v lednu 2012 uspořádali 1. farní ples farností Dolany a Jívová v kulturním domě na Jívové. Na přípravě se podílelo mnoho dobrovolníků z obou farností a tak se ples mimořádně vydařil. Podařilo se krásně vyzdobit sál, zajistit spoustu dobrého jídla, pití a hlavně skvělou hudbu v podání "Jamajky" a nově vzniklé místní kapely "Místo rádia". Nechyběli ani skvělí moderátoři a tak se mohlo začít. Mladí si připravili skvělé předtančení a za chvíli roztančili všechny účastníky plesu, kterých nebylo málo ( asi 150 ). Během večera nechyběl ani skvělý program – sbor z Jívové, biblické tance v podání bratří a sester z Komunity Blahoslavenství, ukázky nejrůznějších tanců pod vedením Petra Baláže, scénka. A protože na žádném plese by neměla chybět tombola, nechyběla ani na tom našem. Mnozí si s sebou odnesli pěkné výhry. Důležitý byl i čas a možnost setkat se mezi sebou navzájem, popovídat si, seznámit se … Všichni byli spokojení a nadšení a tak jsme tímto plesem zahájili tradici, která, jak doufáme, bude i nadále příležitostí prožít společný čas i mimo kostel, více se poznat, pozvat mezi nás i ty, kteří třeba nejsou věřící, ale jsou našimi přáteli, prožít čas společné práce i zábavy. A pokud jste náhodou nebyli ani na jednom farním plese, tak ten příští si určitě nenechte ujít.