Tým evangelizace

Tým evangelizace

Koordinátor: Jarda Šotola

Tel: 774503563

Mail: jjsotola@seznam.cz

Co má tým na starost?

- Kurzy Alfa
- Noc kostelů
- Manželské večery
- evangelizační dynamika ve FEB
- setkávání s nepraktikujícími rodiči před křtem jejich malých dětí
- evangelizační přesah různých akcí ve farnosti
- tento tým má také za úkol, aby různá setkání a aktivity ve farnosti, které nemusí být prvoplánově evangelizační, jako je pohádkový les, dětský karneval farní den, nacházeli i evangelizační přesah