Tým pastoračně-liturgický

Tým pastoračně-liturgický

Koordinátor: P. Vojtěch Koukal

Tel: 731621280

Mail: vojtěch.koukal@seznam.cz

Co má tým na starosti?

- lektoři formace a rozpis
- akolyté formace a návštěvy nemocných
- nedělní mše svaté, aby byli živé, krásné
- setkání při kávě po mši svaté
- modlitba růžence před mší svatou
- ministranti
- vítání lidí před nedělní mší svatou
- organisace adorace ve čtvrtek a v neděli
- a další věci k liturgii a životu ze svátostí