Kalendář akcí a událostí farnosti

červen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Justina, mučedníka
29. neděle v mezidobí
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Matouše
  • Označení: kostel sv. Matouše (Dolany u Olomouce)

  Mše svatá za prvopřijímající děti a jejich rodiny

3sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Matouše
  • Označení: kostel sv. Matouše (Dolany u Olomouce)

  Mše svatá za  rodinu Dobysíkovu a Rozsypalovu a duše v očistci

4úterý 9. týdne v mezidobí
5sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
6sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropol. chrámu a celé arcidiecéze
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Matouše
  • Označení: kostel sv. Matouše (Dolany u Olomouce)

  Mše svatá za Bedřicha Krejzara, rodiče sestru a duše v očistci.

  Svátost smíření ve farní kanceláři od 17.00 do 17,55 hod.

  Adorace v kostele od 14,00 do 22,00 hod.

7Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
8Neposkvrněného srdce Panny Marie
910. neděle v mezidobí
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Matouše
  • Označení: kostel sv. Matouše (Dolany u Olomouce)

  Za rodinu Doleželovu ,Jirků a duše v očistci.

10pondělí 10. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Matouše
  • Označení: kostel sv. Matouše (Dolany u Olomouce)

  Mše svatá za rodinu Křížanovu a duše v očistci

11sv. Barnabáše, apoštola
12středa 10. týdne v mezidobí
13sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Matouše
  • Označení: kostel sv. Matouše (Dolany u Olomouce)

  Mše svatá za rodinu Turečkovu a Zeiskovu a duše v očistci.

  Adorace v kostele od 14,00 do 22,00 hod.

  Svátost smíření ve farní kanceláři od 17,00 do 17,55 hod.

14pátek 10. týdne v mezidobí
15sv. Víta, mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
1611. neděle v mezidobí
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Matouše
  • Označení: kostel sv. Matouše (Dolany u Olomouce)

  Mše svatá za živou a zemřelou rodinu Mikoškovu a duše v očistci.

  Při mši svaté bude udělována otcem arcibiskupem Josefem Nuzíkem svátost biřmování. Po mši svaté jste všichni zváni na farní zahradu na farní den.

17pondělí 11. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Matouše
  • Označení: kostel sv. Matouše (Dolany u Olomouce)

  Mše svatá za zemřelé dobrodince naší farnosti.

18úterý 11. týdne v mezidobí
19sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
20čtvrtek 11. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Matouše
  • Označení: kostel sv. Matouše (Dolany u Olomouce)

  Mše svatá za Aničku Kroutilovou , za Marii Horňákovou a za Veroniku Stenchlákovou.

  Adorace v kostele od 14,00 do 22,00 hod.

  Svátost smíření ve farní kanceláři od 17,00 do 17,55 hod.

21sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22sv. Paulína Nolánského, biskupa , nebo sobotní památka Panny Marie
2312. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel sv. Matouše
  • Označení: kostel sv. Matouše (Dolany u Olomouce)

  Za rodinu Šaraiovu, Danielovu a duše v očistci.

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • kaple sv. Floriána v Lašťanech
  • Označení: kaple v Lašťanech (Bělkovice-Lašťany)

  Hodová mše svatá za obyvatele Bělkovic-Lašťan a za farníky.

  Mše svatá v Dolanech bude o půl osmé ráno .

24Narození sv. Jana Křtitele
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Matouše
  • Označení: kostel sv. Matouše (Dolany u Olomouce)

  Mše svatá za Antonína a Emilii Šubovi, syna Antonína a rodinu Damkovou.

25úterý 12. týdne v mezidobí
26středa 12. týdne v mezidobí
27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • farní kostel sv. Matouše
  • Označení: kostel sv. Matouše (Dolany u Olomouce)

  Mše svatá za živou a zemřelou rodinu Kubáčkovu a Benešovu.

  Adorace v kostele od 14,00 do 22,00 hod.

  Svátost smíření nebude,protože mše svatá bude dětská a začátek bude v 17,00hod.

28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29sv. Petra a Pavla, apoštolů
3013. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel sv. Matouše
  • Označení: kostel sv. Matouše (Dolany u Olomouce)

  Mše svatá v Dolanech v 7,30 hod. za rodiče Miroslavu a Adolfa Nasswettrovi, prarodiče Látalovi a Boženu Nasswettrovou.

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • kaple sv. Petra a Pavla
  • Označení: kaple ve Vésce (Véska)

  Hodová mše svatá ve Vésce v kapli za obyvatele Vésky a za farníky.