Kalendář akcí a událostí farnosti

červenec 2022

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1
2
314. neděle v mezidobí
4sv. Prokopa, opata
5sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké
6sv. Marie Goretti, panny a mučednice
7čtvrtek 14. týdne v mezidobí
 • 14:00 Adorace
  Adorace
  • 14:00 - 22:00
  • farní kostel sv. Matouše

  Tichá Adorace (14:00-22:00)

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel sv. Matouše

  Za rodinu Foukalovu, Vyroubalovu, Tečkovou a za Marii Tejmlovou a duše v očistci

8pátek 14. týdne v mezidobí
9sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
1015. neděle v mezidobí
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Matouše

  Za Františka Májka, manželku Marii, rodiče z obou stran a duše v očistci

11sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
12úterý 15. týdne v mezidobí
13sv. Jindřicha
14bl. Hroznaty, mučedníka
15sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16Panny Marie Karmelské, nebo sobotní památka Panny Marie
1716. neděle v mezidobí
18pondělí 16. týdne v mezidobí
19úterý 16. týdne v mezidobí
20sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
21sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
22sv. Marie Magdalény
23sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
2417. neděle v mezidobí
25sv. Jakuba, apoštola
26sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
27sv. Gorazda a druhů
28čtvrtek 17. týdne v mezidobí
29sv. Marty
30sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
3118. neděle v mezidobí