Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLANY U OLOMOUCE
od 21.8. do 28.8.2022 - 34. týden

neděle 21.8. 21. neděle v mezidobí
kostel sv. Matouše 10:00 Mše svatá za rodinu Chaloupkovu a Kulišťákovu
pondělí 22.8. památka Panny Marie Královny
Dnes mše sv. není
úterý 23.8. sv. Růženy z Limy, panny
Dnes mše sv. není
středa 24.8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Dnes mše sv. není
čtvrtek 25.8. sv. Ludvíka
kostel sv. Matouše 14:00 Tichá Adorace (14:00-22:00)
17:30 Svátost smíření 17:30 - 18:25
18:30 Za Andělu Pohankovou, manžela, sourozence a duše v očistci
pátek 26.8. pátek 21. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 27.8. památka sv. Moniky
Dnes mše sv. není
neděle 28.8. 22. neděle v mezidobí
kostel sv. Matouše 10:00 Za Rudolfa Pečinku, rodiče a duše v očistci

  • Právě probíhá farní tábor na táborové základně Hoštejn. Svěřujeme všechny děti i mladé do vašich modliteb.

  • Z důvodu čerpání dovolené nebudou v dalších třech týdnech bývat pondělní mše svaté.

  • Změna času nedělní mše svaté na 9:00 proběhne od první neděle v září, tedy 4.9.2022 a od 1. září dojde také k posunu času mše svaté ve všední dny na 18:00.

  • Vzadu na stolečku najdete přihlášky do náboženství na další školní rok pro první stupeň (1. - 5. třída). Náboženství bude bývat každé úterý od 16:30. Vyplněné přihlášky můžete vhodit do schránky na faře, nebo předat přímo Janě Tiché nebo Vierce Žalúdekové. Vyučování náboženství začne v úterý 13.9.

  • Společenství mladých od 15ti let se začne scházet od podzimu pravidelně v pátek v 17:00 ve Farním centru. Povede je br. Kryštof a Markéta Kolářová z komunity. První setkání bude v pátek 16.září.

  • Spolčátko pro mladé od. 6 třídy se začne scházet od podzimu také pravidelně ve středu v 17:00 ve Farním centru. Povede ho Kristýna Vylíčilová z komunity. První setkání bude ve středu 14.září.

  • Všichni manželé z naší farnosti jsou pozváni na večerní setkání v úterý 23.8. v 17:00 ve farní zahradě. Zvou páry z farního týmu pro manžele.

  • Jedenáct bratří a sester z naší farnosti, pokud nepočítám 6 bratří a sester z komunity, bylo pověřeno na mou žádost faráře k akolytské službě na dva roky: Marek Jirků,  Jan Kulišťák, Luboš Tichý, David Chaloupka, Matěj Kulišťák, Jan Krejzar, Zdislava Kvapilová, Jana Tichá, Eva Kubáčková, Lucie Bednářová a Marie Neplechová. Od podzimu se zapojí do služby roznášení eucharistie po nedělní mši svaté nemocným a starým lidem z farnosti, někteří také do vystavování eucharistie k adoraci ve farnsoti a také k podávání sv. přijímání při nedělních mší svatých. Ve čtvrtek 15. září po mši svaté  bude setkání se všemi akolyty. Při tomto setkání si popovídám o všem co se službou akolyty ve farnosti může souviset.