Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLANY U OLOMOUCE
od 15.5. do 22.5.2022 - 20. týden

neděle 15.5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
kostel sv. Matouše 10:00 Mše svatá za živou a zemřelou rodinu Jirků a Doleželovu a duše v očistci
17:00 Tichá Adorace 
18:00 Májová pobožnost
pondělí 16.5. svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
kostel sv. Matouše 18:30 Mše svatá za zemřelé dobrodince naší farnosti
úterý 17.5. úterý 5. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 18.5. sv. Jana I., papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 19.5. čtvrtek 5. velikonočního týdne
kostel sv. Matouše 14:00 Tichá Adorace (14:00-22:00)
17:30 Svátost smíření
18:30 Mše svatá za rodinu Šarajovu, Daňhelovu a duše v očistci
pátek 20.5. památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Dnes mše sv. není
sobota 21.5. sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
neděle 22.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
kostel sv. Matouše 10:00 Mše svatá za rodinu Kulišťákovu a Chaloupkovu
17:00 Tichá Adorace
18:00 Májová pobožnost

  • V neděli 29.5. budeme opět organizovat Pohádkový les, koordinaci této akce má na starosti Eva Doleželová, kdo z vás je ochotný pomoci, můžete Evu kontaktovat, každá pomoc je vítaná.

  • Dnes proběhne na Svatém Kopečku Den pro rodiny, všichni jste srdečně zváni. Program je vyvěšený vzadu na nástěnce.
  • Od 17. do 25. srpna 2022 proběhne farní tábor na táborové základně Hoštejn. Přihlašování je k dispozici na webu farnosti. Tábor je možné platit u sestry Alžběty do konce června.
  • V sobotu 4. června odpoledne zveme všechny do kostela na Letniční vígíliiní mši svatou ve které bude čas pro společnou chválu a také čas pro modlitbu za vylití Ducha svatého. Mše svatá začne v 15:00, očekávané zakončení mše svaté je v 18:00. Po mši sv. jste zváni na agape do komunitního centra.
  • Farní neděle bude 12.června při ní oslaví otec Vojtěch 25 let kněžství.
  • Poslední setkání Malé farní synody bude ve středu 8. června v 19:30 v sále komunitního centra.