Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLANY U OLOMOUCE
od 4.6. do 11.6.2023 - 23. týden

neděle 4.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
farnost 14:00 Pohádkový les
kostel sv. Matouše 10:00 Mše svatá za rodinu Dobisikovu a Rozsypalovu a duše v očistci
pondělí 5.6. památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
kostel sv. Matouše 18:00 Mše svatá za Annu a Stanislava Fábikovy, rodinu a duše v očistci
úterý 6.6. sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropol. chrámu a celé arcidiecéze
Dnes mše sv. není
středa 7.6. středa 9. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 8.6. ČTVRTEK 9.TÝDNE V MEZIDOBÍ
farní kancelář 16:00 Svátost smíření 16:00 - 17:55
kostel sv. Matouše 14:00 Možnost tiché Adorace od 14:00 do 22:00
18:00 Mše svatá za Bohumila a Františku Kouřilovy a Syna
pátek 9.6. sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
Dnes mše sv. není
sobota 10.6. sobota 9. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 11.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
kostel sv. Matouše 10:00 Mše svatá za Antonína a Emílii Šubovi, syna Antonína a rodinu Damkovu na farní zahradě
- 1. svaté přijímání
17:00 Možnost tiché Adorace od 17:00 do 19:00

  • Dnes odpoledne zveme všechny rodiny s dětmi na tradiční Pohádkový les. Startuje se od 14:00 před farou, zakončení je jako obvykle na farní zahradě. Neváhejte pozvat i své známé a přátele. Více info je na plakátcích na nástěnce. Z důvodu konání této akce nebude dnes odpoledne Adorace.
    Pokud by někdo byl ochoten upéct buchtu na Pohádkový les, budeme moc rádi, můžete ji přinést do 14h na faru. Moc děkujeme.

  • Příští neděli 11.6. je slavnost Těla a Krve Páně, mše svatá bude na farní zahradě, pokud to počasí dovolí a po ní průvod s Eucharistií do kostela. Zároveň bude i 1. sv. přijímání dětí.

  • Děkujeme všem, kteří se zapojili do služeb během letošní noci kostelů a zvláště Pavlíně Fremlové za organizaci této akce v naší farnosti. V rámci Noci kostelů jsme společně postavili náš kostel z lega, můžete si ho prohlédnout po mši svaté v kobce.
  • Neváhejte přihlašovat děti na letní farní tábor, který se uskuteční 19.8.-27.8. v tábořišti Víska u Jevíčka. Přihlášku i bližší informace najdete na webu farnosti

  • V neděli 18.6. bude farní neděle, vzadu na stolečku si můžete vzít malé letáčky.
  • Jak víte, tak Komunita Blahoslavenství zakládá nový dům ve Střelicích u Brna. 1. srpna ten objekt přebíráme. Hledáme finanční podporu tohoto zakládání. Někteří jste se ptali, jakou cestou je to možné. Vzadu na stolečku jsou k tomu letáčky i s konkrétním dárcovským webem, nebo přímo s číslem konta, na které je možné přispět. Předem děkujeme za vaši podporu.

  • Během června bude bývat v Lašťanech u kapličky možnost Adorace každé liché pondělí od 18:00-19:00 a každé sudé pondělí bude modlitba růžence v 18:00.

  • Ve čtvrtek 15.6. zveme všechny manžele na poslední setkání v letošním školním roce, začátek je v 19:30 ve farním centru.