Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLANY U OLOMOUCE
od 19.5. do 26.5.2024 - 21. týden

neděle 19.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
kostel sv. Matouše 10:00 Mše svatá za rodinu Ingrovu a Rozsypalovu a duše v očistci.
pondělí 20.5. památka Panny Marie Matky Církve
kostel sv. Matouše 18:00 Mše svatá za Vlastu BARTLOVU a duše v očistci.
úterý 21.5. sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 22.5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
Dnes mše sv. není
čtvrtek 23.5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
kostel sv. Matouše 18:00 Mše svatá za zemřelé rodiče Hubovy a živou rodinu.
Adorace v kostele od 14,00 do 22,00 hod.
Svátost smíření ve farní kanceláři od 17,00 do 17,55hod.
pátek 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Dnes mše sv. není
sobota 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 26.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
kostel sv. Matouše 10:00 Za Věru a Josefa Mrázovy a Stanislavu a Františka Vinklerovy.

Farní den bude v neděli 16.června spojený s biřmováním . Biřmovat bude otec arcibiskup Josef Nuzík. Všichni jste zváni společně tuto neděli prožít ve společenství farníků a biřmovanců.

V sobotu 25.5. bude mše svatá ve Vésce v 17.hod.

V neděli 26.5. bude odpoledne Pohádkový les pro děti. Bližší informace jsou vzadu v kostele na nástěnce.  Prosíme ochotné maminky a babičky o upečení buchet do stánku s občerstvením. Děkujeme.

V neděli 26.5. po mši svaté bude křest Ellen Fišerové.

Večer chval bude v pondělí 27.5. v 19,00hod. v komunitní kapli.

V neděli 2.6. je Slavnost Těla a krve Páně. Mše svatá bude ve farní zahradě, po mši sv bude průvod do kostela.


POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY