Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLANY U OLOMOUCE
od 26.11. do 3.12.2023 - 48. týden

neděle 26.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
kostel sv. Matouše 10:00 Mše svatá za Bedřicha Šubu
18:00 Možnost tiché adorace od 18:00 do 19:00
pondělí 27.11. pondělí 34. týdne v mezidobí
kostel sv. Matouše 18:00 Mše svatá za zemřelé dobrodince naší farnosti
úterý 28.11. úterý 34. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 29.11. středa 34. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 30.11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
kostel sv. Matouše 14:00 Možnost tiché adorace 14:00 -22:00
16:00 Možnost ke svátosti smíření ve farní kanceláři od 16:00 do 17:55 hod.
18:00 Mše svatá za Soňu Pospíšilovu a duše v očistci
pátek 1.12. sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
sobota 2.12. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 3.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
kostel sv. Matouše 10:00 Mše svatá za Marii Foukalovou, manžela a za zemřelou rodinu Foukalovu a Hluštíkovu.
18:00 Možnost tiché adorace od 18:00 do 19:00 v kobce

  • Při sbírce minulou neděli na křesťanská média se vybralo 7.430,- Kč
  • Farní tábor pro děti v roce 2024 se uskuteční od 10. do 17.srpna opět ve Vísce u Jevíčka. 
  • Akolyté budou mít pravidelné služby při nedělní mši svaté a při vystavení a uložení eucharistie v neděli večer v  kostele.  Rospisy k tomu budou vzadu v kostele a také na webu farnosti. Koordinaci bude mít na starosti Marek Jirků.
  • Večer chval bude v pondělí 27.11. večer v 19:00 v komunitní kapli.
  • Rorátní mše svaté pro děti budou v kostele ve čtvrtek 7.12. v 18:00 a v sobotu 16.12. v 7:00 ráno.
  • Setkání pastorační rady farnosti bude ve středu 13.prosince v19:30 v pastoračním centru.
  • Vzadu na stolečku jsou na prodej nové Slova na cestu na leden a únor.
  • Předběžný termín biřmování v naší farnosti je něděle 16. června.