Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLANY U OLOMOUCE
od 2.10. do 9.10.2022 - 40. týden

neděle 2.10. 27. neděle v mezidobí
kostel sv. Matouše 09:00 Mše svatá za Marii Veselskou, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
17:00 Tichá adorace (17:00-19:00)
pondělí 3.10. pondělí 27. týdne v mezidobí
kostel sv. Matouše 18:00 Mše svatá za rodinu Sklenářovu
úterý 4.10. památka sv. Františka z Assisi
Dnes mše sv. není
středa 5.10. sv. Faustiny Kowalské, panny
Dnes mše sv. není
čtvrtek 6.10. sv. Bruna, kněze
kostel sv. Matouše 14:00 Tichá Adorace (14:00-22:00)
16:00 Svátost smíření 16:00 - 17:55
18:00 Dětská mše svatá za rodinu Vybíralovu a Zrostovu
pátek 7.10. památka Panny Marie Růžencové
Dnes mše sv. není
sobota 8.10. sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 9.10. 28. neděle v mezidobí
kostel sv. Matouše 09:00 Mše svatá za Boženu Majerovou a duše v očistci
17:00 Tichá adorace (17:00-19:00)

  • Dětské mše svaté budou bývat pravidelně každý první čtvrtek v měsící, tento čtvrtek 6.10. bude první v tomto školním roce.

  • Setkání vedoucích evangelizačních buněk z naší farnosti bude ve čtvrtek 6.10. v 19:30 v sále komunitního centra.
  • Vzadu na stolečku si můžete vzít  farní zpravodaje a také jsou tam na prodej stolní klaendáře.
  • 5. Konference o evangelizaci, kterou pořádá naše komunita spolu s dalšími bude 11.-12.11. v Olomouci v kongresovém sálu hotelu Clarion. Je připravený bohatý program. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace jsou na webu: www.evangelizace.cz Vzadu na stolečku jsou malé plakátky, které si můžete vzít a pozvat vaše známé. Chci vás povzbudit, abyste se v brzské době přihlásili přes web.
  • Dnes po mši svaté bude křest Hedviky Janštové.