Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLANY U OLOMOUCE
od 23.5. do 30.12.2021 - 52. týden

neděle 23.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
kostel sv. Matouše 10:00 ( volná intence )
pondělí 24.5. památka Panny Marie Matky Církve
Dnes mše sv. není
úterý 25.5. nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 26.5. památka sv. Filipa Neriho, kněze
Dnes mše sv. není
čtvrtek 27.5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Dnes mše sv. není
pátek 28.5. pátek 8. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 29.5. nezávazná památka sv. Pavla VI., papeže, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 30.5. slavnost Nejsvětější Trojice
Dnes mše sv. není
pondělí 31.5. svátek Navštívení Panny Marie
Dnes mše sv. není
úterý 1.6. památka sv. Justina, mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 2.6. nezávazná památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Dnes mše sv. není
čtvrtek 3.6. slavnost Těla a Krve Páně
Dnes mše sv. není
pátek 4.6. pátek 9. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Dnes mše sv. není
sobota 5.6. památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
neděle 6.6. 10. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 7.6. pondělí 10. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 8.6. úterý 10. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 9.6. nezávazná památka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
Dnes mše sv. není
čtvrtek 10.6. čtvrtek 10. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 11.6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Dnes mše sv. není
sobota 12.6. památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 13.6. 11. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 14.6. pondělí 11. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 15.6. nezávazná památka sv. Víta, mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 16.6. středa 11. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 17.6. čtvrtek 11. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 18.6. pátek 11. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 19.6. nezávazná památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 20.6. 12. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 21.6. památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Dnes mše sv. není
úterý 22.6. nezávazná památka sv. Paulína Nolánského, biskupa
Dnes mše sv. není
středa 23.6. středa 12. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 24.6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Dnes mše sv. není
pátek 25.6. pátek 12. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 26.6. sobota 12. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 27.6. 13. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 28.6. památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
úterý 29.6. slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Dnes mše sv. není
středa 30.6. svátek Výročí posvěcení katedrály
Dnes mše sv. není
čtvrtek 1.7. čtvrtek 13. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 2.7. pátek 13. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Dnes mše sv. není
sobota 3.7. svátek sv. Tomáše, apoštola
Dnes mše sv. není
neděle 4.7. 14. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 5.7. slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké
Dnes mše sv. není
úterý 6.7. nezávazná památka sv. Marie Goretti, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
středa 7.7. středa 14. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 8.7. čtvrtek 14. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 9.7. nezávazná památka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
sobota 10.7. sobota 14. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 11.7. 15. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 12.7. pondělí 15. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 13.7. nezávazná památka sv. Jindřicha
Dnes mše sv. není
středa 14.7. nezávazná památka bl. Hroznaty, mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 15.7. památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
pátek 16.7. nezávazná památka Panny Marie Karmelské
Dnes mše sv. není
sobota 17.7. nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 18.7. 16. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 19.7. pondělí 16. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 20.7. nezávazná památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 21.7. nezávazná památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
čtvrtek 22.7. svátek sv. Marie Magdalény
Dnes mše sv. není
pátek 23.7. svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Dnes mše sv. není
sobota 24.7. nezávazná památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 25.7. 17. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 26.7. památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Dnes mše sv. není
úterý 27.7. památka sv. Gorazda a druhů
Dnes mše sv. není
středa 28.7. středa 17. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 29.7. památka sv. Marty
Dnes mše sv. není
pátek 30.7. nezávazná památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
sobota 31.7. památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Dnes mše sv. není
neděle 1.8. 18. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 2.8. nezávazná památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
Dnes mše sv. není
úterý 3.8. úterý 18. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 4.8. památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
Dnes mše sv. není
čtvrtek 5.8. nezávazná památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Dnes mše sv. není
pátek 6.8. svátek Proměnění Páně
Dnes mše sv. není
sobota 7.8. nezávazná památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 8.8. 19. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 9.8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Dnes mše sv. není
úterý 10.8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 11.8. památka sv. Kláry, panny
Dnes mše sv. není
čtvrtek 12.8. nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Dnes mše sv. není
pátek 13.8. nezávazná památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
Dnes mše sv. není
sobota 14.8. památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
neděle 15.8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Dnes mše sv. není
pondělí 16.8. nezávazná památka sv. Štěpána Uherského
Dnes mše sv. není
úterý 17.8. úterý 20. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 18.8. středa 20. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 19.8. nezávazná památka sv. Jana Eudese, kněze
Dnes mše sv. není
pátek 20.8. památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Dnes mše sv. není
sobota 21.8. památka sv. Pia X., papeže
Dnes mše sv. není
neděle 22.8. 21. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 23.8. nezávazná památka sv. Růženy z Limy, panny
Dnes mše sv. není
úterý 24.8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Dnes mše sv. není
středa 25.8. nezávazná památka sv. Ludvíka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 26.8. čtvrtek 21. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 27.8. památka sv. Moniky
Dnes mše sv. není
sobota 28.8. památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
neděle 29.8. 22. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 30.8. pondělí 22. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 31.8. úterý 22. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 1.9. středa 22. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 2.9. čtvrtek 22. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 3.9. památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Dnes mše sv. není
sobota 4.9. sobota 22. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 5.9. 23. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 6.9. pondělí 23. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 7.9. nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 8.9. svátek Narození Panny Marie
Dnes mše sv. není
čtvrtek 9.9. nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze
Dnes mše sv. není
pátek 10.9. nezávazná památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
sobota 11.9. sobota 23. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 12.9. 24. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 13.9. památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
úterý 14.9. svátek Povýšení svatého Kříže
Dnes mše sv. není
středa 15.9. památka Panny Marie Bolestné
Dnes mše sv. není
čtvrtek 16.9. nezávazná památka sv. Ludmily, mučednice
Dnes mše sv. není
pátek 17.9. nezávazná památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
Dnes mše sv. není
sobota 18.9. sobota 24. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 19.9. 25. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 20.9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
úterý 21.9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Dnes mše sv. není
středa 22.9. středa 25. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 23.9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Dnes mše sv. není
pátek 24.9. pátek 25. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 25.9. sobota 25. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 26.9. 26. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 27.9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Dnes mše sv. není
úterý 28.9. slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze
Dnes mše sv. není
středa 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Dnes mše sv. není
čtvrtek 30.9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
pátek 1.10. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Dnes mše sv. není
sobota 2.10. památka svatých andělů strážných
Dnes mše sv. není
neděle 3.10. 27. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 4.10. památka sv. Františka z Assisi
Dnes mše sv. není
úterý 5.10. nezávazná památka sv. Faustiny Kowalské, panny
Dnes mše sv. není
středa 6.10. nezávazná památka sv. Bruna, kněze
Dnes mše sv. není
čtvrtek 7.10. památka Panny Marie Růžencové
Dnes mše sv. není
pátek 8.10. pátek 27. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 9.10. nezávazná památka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 10.10. 28. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 11.10. nezávazná památka sv. Jana XXIII., papeže
Dnes mše sv. není
úterý 12.10. nezávazná památka sv. Radima, biskupa
Dnes mše sv. není
středa 13.10. středa 28. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 14.10. nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
pátek 15.10. památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Dnes mše sv. není
sobota 16.10. nezávazná památka sv. Hedviky, řeholnice, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 17.10. 29. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 18.10. svátek sv. Lukáše, evangelisty
Dnes mše sv. není
úterý 19.10. nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 20.10. středa 29. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 21.10. nezávazná památka bl. Karla Rakouského
Dnes mše sv. není
pátek 22.10. nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže
Dnes mše sv. není
sobota 23.10. nezávazná památka sv. Jana Kapistránského, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 24.10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Dnes mše sv. není
pondělí 25.10. slavnost Výročí posvěcení kostela
Dnes mše sv. není
úterý 26.10. úterý 30. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 27.10. středa 30. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 28.10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Dnes mše sv. není
pátek 29.10. pátek 30. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 30.10. sobota 30. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 31.10. 31. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 1.11. slavnost Všech svatých
Dnes mše sv. není
úterý 2.11. vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Dnes mše sv. není
středa 3.11. nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 4.11. památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Dnes mše sv. není
pátek 5.11. pátek 31. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Dnes mše sv. není
sobota 6.11. sobota 31. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 7.11. 32. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 8.11. pondělí 32. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 9.11. svátek Posvěcení lateránské baziliky
Dnes mše sv. není
středa 10.11. památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Dnes mše sv. není
čtvrtek 11.11. památka sv. Martina Tourského, biskupa
Dnes mše sv. není
pátek 12.11. památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
sobota 13.11. památka sv. Anežky České, panny
Dnes mše sv. není
neděle 14.11. 33. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 15.11. nezávazná památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
úterý 16.11. nezávazná památka sv. Markéty Skotské
Dnes mše sv. není
středa 17.11. památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Dnes mše sv. není
čtvrtek 18.11. nezávazná památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
Dnes mše sv. není
pátek 19.11. pátek 33. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 20.11. sobota 33. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 21.11. slavnost Ježíše Krista Krále
Dnes mše sv. není
pondělí 22.11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
úterý 23.11. nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 24.11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
čtvrtek 25.11. nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
pátek 26.11. pátek 34. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 27.11. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 28.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dnes mše sv. není
pondělí 29.11. pondělí 1. adventního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 30.11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Dnes mše sv. není
středa 1.12. nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 2.12. čtvrtek 1. adventního týdne
Dnes mše sv. není
pátek 3.12. památka sv. Františka Xaverského
Dnes mše sv. není
sobota 4.12. nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
neděle 5.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dnes mše sv. není
pondělí 6.12. nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa
Dnes mše sv. není
úterý 7.12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 8.12. slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Dnes mše sv. není
čtvrtek 9.12. nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Dnes mše sv. není
pátek 10.12. nezávazná památka Panny Marie Loretánské
Dnes mše sv. není
sobota 11.12. nezávazná památka sv. Damasa I., papeže
Dnes mše sv. není
neděle 12.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dnes mše sv. není
pondělí 13.12. památka sv. Lucie, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
úterý 14.12. památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 15.12. středa 3. adventního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 16.12. čtvrtek 3. adventního týdne
Dnes mše sv. není
pátek 17.12. pátek 3. adventního týdne
Dnes mše sv. není
sobota 18.12. sobota 3. adventního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 19.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dnes mše sv. není
pondělí 20.12. pondělí 4. adventního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 21.12. úterý 4. adventního týdne
Dnes mše sv. není
středa 22.12. středa 4. adventního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 23.12. čtvrtek 4. adventního týdne
Dnes mše sv. není
pátek 24.12. svátek Štědrý den
Dnes mše sv. není
sobota 25.12. slavnost Narození Páně
Dnes mše sv. není
neděle 26.12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Dnes mše sv. není
pondělí 27.12. svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Dnes mše sv. není
úterý 28.12. svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 29.12. nezávazná památka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 30.12. čtvrtek 1. týdne po Narození Páně
Dnes mše sv. není