Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Farní ples

Po delším čase nápadů, přemýšlení a zrání jsme v lednu 2012 uspořádali 1. farní ples farností Dolany a Jívová v kulturním domě na Jívové. Na přípravě se podílelo mnoho dobrovolníků z obou farností a tak se ples mimořádně vydařil. Podařilo se krásně vyzdobit sál, zajistit spoustu dobrého jídla, pití a hlavně skvělou hudbu v podání "Jamajky" a nově vzniklé místní kapely "Místo rádia". Nechyběli ani skvělí moderátoři a tak se mohlo začít. Mladí si připravili skvělé předtančení a za chvíli roztančili všechny účastníky plesu, kterých nebylo málo ( asi 150 ). Během večera nechyběl ani skvělý program – sbor z Jívové, biblické tance v podání bratří a sester z Komunity Blahoslavenství, ukázky nejrůznějších tanců pod vedením Petra Baláže, scénka. A protože na žádném plese by neměla chybět tombola, nechyběla ani na tom našem. Mnozí si s sebou odnesli pěkné výhry. Důležitý byl i čas a možnost setkat se mezi sebou navzájem, popovídat si, seznámit se … Všichni byli spokojení a nadšení a tak jsme tímto plesem zahájili tradici, která, jak doufáme, bude i nadále příležitostí prožít společný čas i mimo kostel, více se poznat, pozvat mezi nás i ty, kteří třeba nejsou věřící, ale jsou našimi přáteli, prožít čas společné práce i zábavy. A pokud jste náhodou nebyli ani na jednom farním plese, tak ten příští si určitě nenechte ujít.  

Nejbližší termín je 12.1.2019