Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle 10:00
pondělí 18:30
čtvrtek 18:30
adorace každý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smíření každý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Římskokatolická farnost sv. Matouše

Dolany 24
783 16 Dolany u Olomouce

e-mail: farnostdolany@gmail.com
www.farnostdolany.cz

IČ: 63028433
bankovní spojení:2500632118/2010

Kontaktní osoby

P. Vojtěch K. Koukal - administrátor farnosti
tel.: 731 621 280
e-mail: vojtech.koukal@seznam.cz

P. Tomasz G. Przeczewski - kaplan
tel.: 731 621 281
e-mail: polsko222@gmail.com

Farní kancelář:
sr. Alžběta J. Ambrožová, Kom. Blah.
Tel.: 739 092 799
e-mail: farnostdolany@gmail.com

Sekretariát evangelizačních buněk a kurzů Alfa:
Viera Žalúdeková, Kom.Blah
tel.: 732 435 398
e-mail: viera.kristina@yahoo.com 

Jak se k nám dostanete?

Z Olomouce autobusem č. 700, 701 (směr Pohořany, Lašťany) - zastávka "Dolany, škola".
Autem z Olomouce - směr Opava, Šternberk.

Fara se nachází v budově u kostela.