Výuka náboženství

Výuka náboženství

Komu je určena: Všem dětem, které chodí do 1. až 5. třídy, chtějí  poznávat Boha zjeveného v Ježíši Kristu ve společenství dětí, vstoupit do vztahu s ním a v něm se stávat lidmi krásného srdce.

Co je náplní setkávání: Modlitba propojená s kreativními formami výuky.

Kdy a kde probíhá:

každé úterý od 16:30 do 17:30       pro 1. a 2. třídu s Janou Tichou

                                                               pro 3. a 4. třídu s Vierkou Žalúdekovou

                                                               pro 5. třídu s Kryštofem Štěpánkem

ve farním centru.

Kontakty:

Jana Tichá
   tel.: 731 485 649

Vierka Žalúdeková
   tel.: 732 435 398

Kryštof Štěpánek     
tel.: 775 240 513

Přihlášky do náboženství na další školní rok  najdete vzadu na stolečku a na farním webu. Vyplněné je můžete vhazovat do farní schránky. Náboženství bude probíhat v úterý od 16.30. První skupinu pro první a druhou třídu povede Jana Tichá. Druhou skupinu pro třetí a čtvrtou třídu povede Vierka Žaludeková a třetí skupinu určenou pro páťáky povede bratr Kryštof. Výuka začne v úterý 19. září 2023