Výuka náboženství

Výuka náboženství

Komu je určena: Všem dětem, které chodí do 1. až 6. třídy, chtějí  poznávat Boha zjeveného v Ježíši Kristu ve společenství dětí, vstoupit do vztahu s ním a v něm se stávat lidmi krásneho srdce.

Co je náplní setkávání: Modlitba propojená s kreativními formami výuky.

Kdy a kde probíhá:

každé úterý od 16:30 do 17:30       pro 1. a 2. třídu s Janou Tichou

                                                         pro 3. a 4. třídu s Vierkou Žalúdekovou

každou středu od 16:30 do 17:15  pro 5. až 6. třídu s Vierkou Žalúdekovou

ve farním centru.

Kontakty:

Jana Tichá
   tel: 731 485 649

Vierka Žalúdeková
   tel: 732 435 398