Dětské mše

Dětské mše

Dětské mše v naší farnosti jsou mše, které nějakým způsobem animují děti. Mají možnost se více zapojit, protože kázání je takové, aby mu děti více rozumněly. Společně rozebíráme čtené evangelium a snažíme se společnými silami příjít na to, co nám v něm Pán Ježíš říká. Po kázání následují přímluvy a společné přinášení darů.

Obětní dary k oltáři děti mohou přinášet každou neděli a u oltáře potom mohou všechny zůstat a být tak společně s dalšími dětmi blíž tomu, co se na oltáři děje :).