Setkání maminek s dětmi

Setkání maminek s dětmi

Komu je určeno: Dětem ve věku 0-4 roky a jejich maminkám nebo jinému doprovodu.

Kdy se můžete přidat: Kdykoliv během roku nebo se jen můžete přijít nezávazně podívat.

Co je náplní setkávání: Liché týdny: modlitba maminek, krátký program pro děti – písničky, říkanky, cvičení, tanečky.
Sudé týdny: modlitba s dětmi, zpívání s kytarou, čtení a vyprávění biblických příběhů, hry.
 

Kdy a kde probíhá: Každou lichou středu od 9:30 do 11:00 ve farním centru. 

Kontakt:
Petra Tomášková
tel: 602 586 906